Texty písní Nick Cave O Children feat The Bad Seeds

O Children feat The Bad Seeds

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Pass me that lovely little gun
My dear, my darling one
The cleaners are coming, one by one
You don't even want to let them start

They are knocking now upon your door
They measure the room, they know the score
They're mopping up the butcher's floor
Of your broken little hearts

O children

Forgive us now for what we've done
It started out as a bit of fun
Here, take these before we run away
The keys to the gulag

O children
Lift up your voice, lift up your voice
Children
Rejoice, rejoice

Come on, come on, come on, come on

Here comes Frank and poor old Jim
They're gathered round with all my friends
We're older now, the light is dim
And you are only just beginning

O children

We have the answer to all your fears
It's short, it's simple, it's crystal clear
It's round about, it's somewhere here
Lost amongst our winnings

O children
Lift up your voice, lift up your voice
Children
Rejoice, rejoice

The cleaners have done their job on you
They're hip to it, man, they're in the groove
They've hosed you down, you're good as new
They're lining up to inspect you

O children

Poor old Jim's white as a ghost
He's found the answer that we lost
We're all weeping now, weeping because
There ain't nothing we can do to protect you

O children
Lift up your voice, lift up your voice
Children
Rejoice, rejoice

Hey little train! We are all jumping on
The train that goes to the Kingdom
We're happy, Ma, we're having fun
And the train ain't even left the station

Hey, little train! Wait for me!
I once was blind but now I see
Have you left a seat for me?
Is that such a stretch of the imagination?

Hey little train! Wait for me!
I was held in chains but now I'm free
I'm hanging in there, don't you see
In this process of elimination

Hey little train! We are all jumping on
The train that goes to the Kingdom
We're happy, Ma, we're having fun
It's beyond my wildest expectation

Hey little train! We are all jumping on
The train that goes to the Kingdom
We're happy, Ma, we're having fun
And the train ain't even left the station
Podej mi tu krásnou malou pistoli
Moje drahá, moje drahá jediná
Čističi přicházejí, jeden po druhém
Ani je nechceš nechat začít

Nyní klepou na tvé dveře
Měří pokoj, znají skóre
Čistí podlahu řeznictví
Tvého zlomeného srdce

O děti

Teď nám odpusť, co jsme udělali
Začalo to jako trochu legrace
Tady, vem je, než utečeme
Klíče od tábora

O děti
Pozvedněte své hlasy, pozvedněte své hlasy
Děti
Radujte se, znovu se radujte

No tak, no tak, no tak, no tak

Tady je Frank a chudák Jim
Jsou shromážděni kolem se všemi mými přáteli
Teď jsme starší, světlo je tlumené
A ty jediná zrovna začínáš

O děti

Máme odpověď na všechny tvé obavy
Je to krátké, je to jednoduché, je to křišťálově čisté
Je to kolem, je to někde tady
Ztracené mezi našimi výhrami

O děti
Pozvedněte své hlasy, pozvedněte své hlasy
Děti, Radujte se, znovu se radujte

Čističi na tobě dokončili svou práci
Jsou z boku toho muže, který je v drážce
Vyřídili tě, jsi dobrá jako nová
Zařadili tě, aby tě zkontrolovali

O děti

Chudák Jim, je bílý jako duch
Našel odpověď, kterou jsme ztratili
Nyní všichni pláčem, pláčem protože
Není nic, co můžeme udělat, abychom vás ochránili

O děti
Pozvedněte své hlasy, pozvedněte své hlasy
Děti
Radujte se, radujte se

Hej vláčku! Naskakujeme na
Vlak, který jede do Království
Jsme šťastní, mami, máme zábavu
A vlak nikdy neopustí stanici

Hej vláčku! Počkej na mě!
Kdysi jsem byl slepý, ale nyní vidím
Nechali jste pro mě volné místo?
Je to taková nejbujnější fantazie?

Hej vláčku! Počkej na mě!
Byl jsem držen v řetězech, ale teď jsem volný
Jsem tu oběšen, copak nevidíš?
V tomto procesu odstranění

Hej vláčku! Naskakujeme na
Vlak, který jede do Království
Jsme šťastní, mami, máme zábavu
Je to mimo mé nejdivočejší očekávání

Hej vláčku! Naskakujeme na
Vlak, který jede do Království
Jsme šťastní, mami, máme zábavu
A vlak nikdy neopustí stanici
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy