Texty písní Nightcore BOTDF Deja Vu

Deja Vu

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Time doesn't fly, it makes memories
You said "close your eyes and please remember me"
I didn't say goodbye so now you're taunting me
I wish you never died, without you I feel so empty

Deja vu
Deja vu

You used to say that I miss you when you're gone
You were so right, seeing you hurt felt so wrong
But sometimes when I'm alone
I get this feeling and I know your spirit has carried on

Ghost from my past you've come back like a haunting
I get these chills when I sense you all around me
You left this world behind and I miss you dearly
I can hear the echoes of you, it's just like deja vu

You forever changed the stars
I can see so clearly
All these things I say are true
It's just like deja vu

I still feel you coming through
Deja vu
My imagination or the truth
Deja vu

Ghost from my past you've come back like a haunting
I get these chills when I sense you all around me
You left this world behind and I miss you dearly
I can hear the echoes of you, it's just like deja vu

You forever changed the stars
I can see so clearly
All these things I say are true
It's just like deja vu

Deja vu
Deja vu
Čas nelétá, to dělá vzpomínky
Řekla si "zavři oči a prosím pamatuj si mě"
Neřekl jsem sbohem a teď se mi posmíváš
Přeju si, abys nikdy nežemřela, bez tebe se cítím tak prázdný

Deja vu
Deja vu

Byla si zvyklá říkat my toto chyíš mi, když jsi pryč
Byla jsi tak správná, vidět tě raněnou, cítil jsem se tak špatně
Ale někdy, když jsem sám
Mám tenhle pocit a vím, že tvůj duch žije dál

Duch z mé minulosti, neodbytně ses vrátila
Mám tohle mrazení, když cítím, že jsi všude okolo mě
Opustila jsi tenhle svět a moc mi chybíš
Slyším tvé ozvěny, prostě je to jako deja vu

Vždy měníš hvězdy
Vidím tak jasně
Všechny tyhle věci, co říkám jsou pravda
Prostě je to jako deja vu

Stále tě cítím procházet se
Deja vu
Moje představa nebo pravda
Deja vu

Duch z mé minulosti, neodbytně ses vrátila
Mám tohle mrazení, když cítím, že jsi všude okolo mě
Opustila jsi tenhle svět a moc mi chybíš
Slyším tvé ozvěny, prostě je to jako deja vu

Vždy měníš hvězdy
Vidím tak jasně
Všechny tyhle věci, co říkám jsou pravda
Prostě je to jako deja vu

Deja vu
Deja vu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy