Texty písní No Doubt Tragic Kingdom Happy Now?

Happy Now?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You had the best
But you gave her up
'Cause dependency might interrupt
Idealistic will so hard to please
Put your indecisive mind at ease
You broke the set
Now there's only singles
There's no looking back
This time I mean it

[Chorus:]
Are you happy now?
How is it now?
Are you happy now?
Are you happy?

The uncertainty you had of me
Brought cloudy shady company
The tenderness habitual
A seldom-fading ritual
You killed the pair
Now only one is breathing

There's no looking back
This time I mean it

[Chorus]

No more leaning on your shoulder
I won't be there, no more bother
If you feel you just might want me
That's too bad, I'm not the easy
The contemplator all those years
Now you must adhere
To your new career of liberation
You've been cast all by yourself
You're free at last
You broke the set
Now there's only singles

There's no looking back
This time I mean it

[Chorus]

You're by yourself
All by yourself
You have no one else
You're by yourself.
Měl jsi tu nejlepší
Ale vzdal ses jí
Protože závislost se může přerušit
Idealistu bude těžké uspokojit
Uklidni svou nerozhodnou mysl
Zničil jsi sadu
Teď jsou tu jen jednotlivci
Nekoukejme se zpět
Myslím na současnost

(Refrén:)
Jsi teď šťastný?
Jaké je to teď?
Jsi teď šťastný?
Jsi šťastný?

Nejistota, jakou jsi ze mne měl
Přinesla kalnou temnou společnost
Něha obvyklá
Zřídkakdy blednoucí rituál
Zabil jsi dvojici
Teď dýchá jen jeden

Nekoukejme se zpět
Myslím na současnost

(Refrén)

Žádné další opírání o tvé rameno
Nebudu tu, žádné další otravování
Pokud cítíš, že bys mě jen mohl chtít
To je příliš špatné, nejsem jednoduchá
Pozorovatel všech těch let
Teď se musíš přidržet
Své nové dráhy osvobození
Jsi sám obsazený
Jsi konečně volný
Zničil jsi sadu
Teď jsou tu jen jednotlivci

Nekoukejme se zpět
Myslím na současnost

(Refrén)

Jsi sám
Úplně sám
Nemáš nikoho jiného
Jsi sám.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy