Texty písní Northland Northland The Old Towns Inn

The Old Towns Inn

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When nightfall comes and covers our land
The last ray of light fades far away
Moonlight reigns up in the sky
Thousands of spirits won't sleep tonight. No!!!

The gates of a new world opened for a while
No sadness, no fears shall pass.
Death and sorrow we leave behind.
our laments soon will be past.

There's a light in my town
that never fades away
There we'll spend the rest of our days

Raise your pints!
Take a swip!
This is the old town's inn,
where endless nights are drown in beer,
where pain and sorrow disappear.
Raise your pints!
Take a swip!
Sing songs of victory,
drink for those who are not here
until the stars disappear!!!

Time has come for the spirits of the land.
The moonlight spell is about to end.
A distant light shines far away.
The sunlight brings a new day.
Když přichází setmění a pokrývá naši zem
Poslední paprsek světla vybledne v dálkách
Měsíční svit zavládne na obloze
tisíce duchů dnes v noci nebudou spát. Nebudou!!!

brány nového světa na chvíli otevřeny
žádný zármutek, žádný strach neprojde
Smrt a smutek budou ponechány v pozadí
naše nářky brzy budou minulostí

V mém městě je světlo
které nikdy nevybledne
tam strávíme zbytek svých dní

Pozvedněte své pinty!
napijte se!
tohle je krčma starého města
kde nekonečné noci jsou utopeny v pivu,
kde bolest a smutek mizí.
Pozvedněte své pinty!
napijte se!
zpívejte písně o vítězství,
pijte pro ty jež tu nejsou
dokud samotné hvězdy nezmizí!!!

Přišel čas pro duchy země
Kouzlo měsíčního svitu pomalu končí
Vzdálené světlo září v dálce
Sluneční svit přináší nový den
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy