Texty písní Oasis Dig Out Your Soul To Be Where There's Life

To Be Where There's Life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Day's turning to night
Pray for the light
Let me come through
Let me take you away over the line

Everyone falling
Everyone falling
Dreamers come crawling
Neighbours jump walling
Let me come through
Let me take you away over the line

And we're away to be where there's life
Share the will to comply
Fears don't try me
Tears don't cry me

And we're away to be where there's life
When we come call out
Everything's sold out
TV just closed down
There's nothing on the news now

Fears don't try me
Tears don't cry me
We're away to be where there's life
Be where there's life

Dig out your soul, cos here we go
We gotta move, it's what we do
Let me come through
Let me take you away to be where there's life
To be where there's life

Take you over the light
Under the signs
In through locked doors to secret floors
Where we've lost 'em before
Pokud jde o dnešní noci
Modlete se za světla
Dovolte mi, abych přišel do
Dovolte mi, abych vás pryč přes linku

každý padající
každý padající
Dreamers připlazí
Sousedé skok zdění
Dovolte mi, abych přišel do
Dovolte mi, abych vás pryč přes linku

A my jsme pryč, aby se tam, kde je život
Podíl se bude v souladu
Obavy nezkoušejte mě
Slzy mi neplač

A my jsme pryč, aby se tam, kde je život
Když jsme přišli volat
Všechno je vyprodáno
TV právě uzavřen
Na tom není nic na novinky nyní

Obavy nezkoušejte mě
Slzy mi neplač
Jsme dál, aby se tam, kde je život
Být tam, kde je život

Vykopat svou duši, protože je to tady
Musíme jít, je to, co děláme
Dovolte mi, abych přišel do
Dovolte mi, abych tě bude tam, kde je život
Být tam, kde je život

Vezměte si na světlo
Podle značky
V roce přes zamčené dveře do tajného patra
Kde jsme ztratili 'em před
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy