Texty písní Opeth My Arms, Your Hearse Epilogue

Epilogue

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There it was
The final destiny
A sunrise that never came
Still the night lamp that never faded away
Farewell was the word
And the afterglow was the brave morning
Rising and telling everyone
About the beauty of its Prologue
Tady to bylo
Poslední určení
Východ slunce který nikdy nepřišel
Stále noční svítilna která nikdy neuhasne
Rozloučení bylo to slovo
A odlesk byl statečné ráno
Vstávající a říkající všen
O kráse svém úvodu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy