Texty písní Otep Sevas Tra Battle Ready

Battle Ready

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

KUAN...

1.
simple souls overload as i explode data banks
cuz the earth & space gave birth to this paleface
supreme -- linguistic -- mental machine
my brain cells swell - the intellects extreme
fire fills my veins as i proclaim my resistance
to the mind-swapping parasites that feed off my existence
as i -- skin the burn to relearn the royal plan
somewhere out beyond the edges in the depths of spirit land
its authentic, apocalyptic destroyer
damaging challengers -- resurrection, disorder
a monument of crisis - i strike this - your dead
line my nest with your soul -- cleansed in bloodshed


BATTLE READY
poets gonna take control

BATTLE READY
souls violate parole

BATTLE READY
violently invade your home

-- breaking the bones
OF THOSE WHO POSE

2.
commanding the mic -- striking up a verb-fest
mass destruction is my function - time to put it to the test
in combat --- attacking since way back
in the days i drew praise for the way that i slayed facts
formulating flows in revolutionary science
its the catastrophic prophet from the anarchist alliance
freaking techniques -- this creature of speech
you feel the fury of devastation cuz you, you tasted defeat
i'm alone on my throne in this universe of fear
royalty divides my soul -- in this role i'm revered
as the pinnacle -- lyrical master -- queen of disaster
i ruin brain fluid -- the UNKNOWN IS WHUT I'M AFTER!

BATTLE READY
poets gonna take control

BATTLE READY
souls violate parole

BATTLE READY
violently invade your home

-- breaking the bones
OF THOSE WHO POSE(x2)

shaking up the world -- just like the 2nd coming of christ
-- when i write -- thrice divine with this goddess sight
werdz will flow -- wounds will grow
you know -- bones will be exposed from the force that i unload
its THE SOUL EATER! -- mic bleeder with the voice of chaos
eye got the nectar of the gods flowing from my mental pod
gather the flock -- alarm your block
tell them the shepherds have come & got the keys to unlock
a holy war -- thru your veins it courses
more lyrical artillery than the armed forces
supernatural -- styles be volatile
its the mind manipulator -- the WAR CHILD!


BATTLE READY
poets gonna take control

BATTLE READY
souls violate parole

BATTLE READY
violently invade your home

-- breaking the bones
OF THOSE WHO POSE

COME...
SHADOW SOLDIERS

we came to defy - you living life as a lie
we embryonic satellites need our freedom to fly
TO WATCH YOU DIE! -- agonizing cries are heard in stereo
i'm visualizing battlefield scenarios
in the line of fire -- watching empires fall
into attack position -- ELIMINATE ALL!

MY SPECIES

BATTLE READY
poets gonna take control

BATTLE READY
souls violate parole

BATTLE READY
violently invade your home

-- breaking the bones
OF THOSE WHO POSE

MY SPECIES......
NO SURRENDER!!
KUAN...

1.
jednoduché duše přetížené, když vybuchují data bank
protože země a vesmír zrodily tuhle bledou tvář
nejlepší -- jazykový -- mentální stroj
má mozková cela - intelekt extrémní
oheň naplňuje mé žíly když vyhlašuji svůj odpor
když -- kůže hoří a znovu učí se královský plán
někde za hranicemi v hlubinách planiny
duší
je autentický, apokalyptický ničitel
ničící vzyvatele -- vzkřísení, choroba
monument krize - zasáhnu jej - jsi mrtvý
ohraď mé hnízdo tvou duší -- očištění v krveprolití


BOJ PŘIPRAVEN
zvěř ovládne

BOJ PŘIPRAVEN
heslo odporné duše

BOJ PŘIPRAVEN
nechutně napadnout tvůj domov

-- lámat kosti
TĚCH, KDO PŘETVAŘUJÍ SE

2.
panovat jim -- zasáhnout slavnost mluvy
masová destrukce je má fuknce - čas zahájit test
v boji -- útočit za ústupu
ve dnech táhnu chválu pro cestu, jež zabila jsem
formuluji toky v revoluční vědě
je to katastrofické proroctví z anarchické aliance
šílené techniky -- tohle stvoření mluvy
cítíš zuřivost devastace, a tys, tys ochutnal zkázu
jsem sama na svém trůně v tomhle vesmíru strachu
království rozdělilo mou duši -- v této roli jsem ctěna
jako ve věži -- lyrický mistr -- královna tragédie
ničím mozek -- NEZNÁMÉ JE TO, ČÍM JSEM!

BOJ PŘIPRAVEN
zvěř ovládne

BOJ PŘIPRAVEN
heslo odporné duše

BOJ PŘIPRAVEN
nechutně napadnout tvůj domov

-- lámat kosti
TĚCH, KDO PŘETVAŘUJÍ SE
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy