Texty písní Otep Sevas Tra T.R.I.C.

T.R.I.C.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

to all you weak mcs.... all you hardcore wannabe'z
if you step into the ring be prepared to swing!! ...[WHUT??]

me be the best to impress with dictation?
too far fetched? beyond your imagination?
i'll rise to the occasion launching an invasion
-- enterin your mental like a viral infestation
wurdz be abrasive -- joints eye be lacin
sacrificin mics to ignite the celebration
its just amazing, poetically we blazing
xen & otep -- a volatile combination
create your genesis
destroy your revelations
styles be liquid and flow like irrigation
so make the preparation
defeat is bittersweet, soon you'll be tastin
sounding battle stations - my warface in place
total annihilation - your existence has been erased
its the renaissance - time to switch up and change
the path the paragraphs infiltrate your brain


T.R.I.C. (x4)

risin from the ashes to lead the wretched masses
back to the sufi shack - defyin all the fascists
wurdz burn with passion -- mentally enhancin
i'm david to goliath or delilah to your samson
kickin ass like cassius -- spreadin rhymes like rashes
the satellites in flight - how long before it crashes
falling like avalanches - crumbled and crushed
my wild women get to sinning -- know the power of us
i'm callin your bluff -- is it freedom or death?
we're gettin it on in Babylon - chokin on gods breath
the infinite connects true soldiers alive
we'll survive when armageddon arrives

T.R.I.C (x4)

the revolution is coming
TAKE NO PRISONERS
the revolution is coming
COWARDS BEWARE (x4)
FUCK!

--[mental midgets] my war serpents rattle when its time to battle
eye got a fist full of shit for you flies to feast
you lost control of your soul cuz your minds deceased
unfulfilled satisfactions & chemical reactions
My fate there's no escape -- life itself is the assassin
eye'm blastin -- the worlds in ashes -- from the invasion
--- EVERY WORD'S ANNIHILATION!!

COME ON!!

T.R.I.C (x4)

......your suffering will free you
všem vašim slabostem... všem vašim rádoby hrubostem
když vkročíš do kruhu připraveného k točení! ... [CO??]

můžu mít nejlepší ráz?
příliš oddělána? za tvými představami?
povstanu s možností spuštění invaze
-- vstoupím do tebe jako zamoření virusem
slova jsou drsná -- spoje očí sešity
obětování k vzplanutí oslavení
je to úžasné, poeticky sáláme
xen a otep -- prchavá kombinace
stvoř svou genesis
znič svá odhalení
styly jsou prchavé a tečou jako zavodňování
tak se připrav
zrada je hořkosladká, brzy ji ochutnáš
zvuk bojových stanic - má válečná tvář
totální vyhlazení - tvá existence byla smazána
je to renesance - čas připravit se a změnit se
cesta paragrafů nakazí tvůj mozek

TRIK

povstat z popela a vést zvrácené masy
zpět k chatrči - vzepřít se všem fašistům
slova hoří vášní -- mentální vylepšení
jsem david goliášův či delilah samsonova
skvělá jsko cassius -- splétající rýmy jako kapky
satelity létají - kdy již spadnou
padají jako laviny -- hřmí a bouří
má divoká žena začala hřešit -- zná sílu naši
volám tě ostře - je to svoboda či smrt?
dostáváme se do babylonu - dusíme se božím dechem
věčné spojení opravdových vojínů
přežijeme, když armageddon přijde

TRIK

revoluce přichází
NEBERE ZAJATCE
revoluce přichází
SLABOŠI, BOJTE SE
KURVA!

mentální skrčci, má válka pokušitele obývá, když je čas bojovat
oči mají pěstu plné sraček, aby mouchy nakrmily
ztrácíš kontrolu své duše, protože tvá mysl hnije
nenaplněné tužby a chemické reake
mému osudu neuniknu -- život sám je vrahem
oči mé září - svět v popel - z invaze
-- KAŽDÉ SLOVO JE VYHLAZENÍM!

NO TAK!

TRIK

... tvé utrpení osvobodí tě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy