Texty písní Otep Smash The Control Machine Unveiled

Unveiled

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Isis, ishtar,
Hecate, kali

Isis, ishtar,
Hecate, kali

Come to me...

I'm sharpening my halo
Into forest horns

I've sanctifying pages
In the protocols of war

I've abolished your mythology
& vaniquished all your gods

I've liberated your women
& cradicated your laws

I put books in the temple
To annihilate the lie

I broke the bones of Kronos
To restore what was mine

Made of flame
Made of mud
I'm the many
I'm the one

All the children sing along
Thank god for the atom bomb

...thank god for the atom bomb

Isis, ishtar,
Hecate, kali

I've got a splinter in my finger
From carrying the cross

I sleep on sheets of sulphur
& dream of all we've lost

I travel iron oceans
Singing sinful songs

To hypnotise & defy
Sex-starved lonely gods

I'm the woman clothed with the sun
The moon beneath my feet

I'm the silver spear of athena
The tongue of kali

Made of flame
Made of mud
I'm the many
I'm the one

All the children sing along
Thank god for the atom bomb

...thank god for the atom bomb

Demon
Daughter
Monster
Whore

Obey
Good little slave

Better behave & watch the words you say
Ownership laws apply
You can break my bones with jagged stones
But I will never comply

Impotent breeder
Flaccid leader

Earth & snakes
Fires & quakes

What once was lost
Will be replaced

All that was
All that is
All that will ever be

Shed the veil
Shed the veil
Unveiled
Isis, ishtar,
Hecate, kali

Isis, ishtar,
Hecate, kali

Přijďte...

Brousím svou svatozář
Do lesních rohů

Posvětila jsem stránky
V protokolech války

Zrušila vaši mytologii
A smazala všechny vaše bohy

Osvobodila jsem vaše ženy
A zrušila vaše zákony

Knihy dala jsem do chrámů
Abych smazala lži

Zlámala jsem kosti Kronosům
Abych si vrátila co je mé

Stvořena z plamene
Stvořena z bláta
Jsem spoustou
Jsem jedinou

Všechny děti zpívají
Díky bohu za atomovou bombu

... díky bohu za atomovou bombu

Isis, ishtar,
Hecate, kali

Na prstu mám třísku
Jak nosím kříž

Spím na sirnatém listí
A sním o všem, co jsme ztratili

Cestuji po železných oceánech
Zpívám hříšné písně

Abych zhypnotizovala a vzepřela se
Po sexu toužícím osamělým bohům

Jsem ženou oděnou ve slunci
Měsícem pod mýma nohama

Jsem stříbrným kopím Atény
Jazykem Kali

Stvořena z plamene
Stvořena z bláta
Jsem spoustou
Jsem jedinou

Všechny děti zpívají
Díky bohu za atomovou bombu

... díky bohu za atomovou bombu

Démon
Dcera
Monstrum
Děvka

Uctívej
Dobrého malého otroka

Raději zachovej a sleduj slova, jež říkáš
Schval majetnické právo
Můžeš mi zlámat kosti ostrým kamením
Ale já se nikdy nepodrobím

Impotentní chovatel
Chabý vůdce

Země a hadi
Oheň a otřesy

Co jednou bylo ztraceno
Bude nahrazeno

Vše co bylo
Vše co je
Vše co kdy bude

Odhal závoj
Odhal závoj
Odhalený
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy