Texty písní Otep Smash The Control Machine Where The River Ends

Where The River Ends

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Come
With me

I will let you see with my words
I will let you burn & observe

But where I go
You can only follow

So close your eyes
Open your mind

...and see

Somewhere
Out in the dark

A car pulls up
& parks

& the passenger
Shifts nervously in her seat
& butterflies
Flutter in her belly

& the driver
Shuts off the engine
& moves a little close

She giggles a little
As he unbuttons her blouse

She pushes him away
& he whispers,
"aw baby, don't be that way.
I took you out, I treated you right.
Now, don't put up a fight.
Come on.
I only want to put the tip in.
Don't fight, don't fight. come on.
This is all your fault you know.
Just relax, let me do what I gotta do
& I'll let you go.

Don't you love me ?
Don't you love me ?

DON'T YOU LOVE ME ?

Breathe in deep
A sea of desperate dreams
I have no mouth
& I must scream

Brethe in deep
A sea of desperate dreams
I have no mouth...

And somewhere
In a normal neighborhood
In a normal house

A normal family
Is falling part

And down the hall
The little ones hide

Frozen as fossils
As their mother cries

Listening
Now that the others have gone silent

The walls blister
As sister rises in defiance

Here
In the depths of the labyrinth
She will make her mark

She travels the cavern
Searching for the Minotaur

& she finds him
Asleep in the heat
Of his triumphs

A sparkle of flame
Flickers in hey eye

She nudges him softly
And says, "Daddy, wanna give me a try ?"

And he rumbles a roar,
"You must lick honey from a thorn
If you are to survive this night"

And she says, "no, I'd rather pick a fight."

And he reaches out and she's on the attack
And he's face down and she straddles his back

Ans has the moonlight fades from his eyes
She sighs,
"come on, what's the matter ?"

Don't you love me ?
Don't you love me ?

DON'T YOU LOVE ME ?

Breathe in deep
A sea of desperate dreams
I have no mouth
& I must scream

Breathe in deep
A sea of desperate dreams
I have no mouth AND I MUST SCREAM !

Whate we are
You too will become

Liberated children
Of a bloody-hungry god

Sedition !

They used to HANG women like me,
Strange fruit of the poplar tree !

They used to OWN women like me,
Necessary accessories !

They use to BURN women like me,
To quell the fires of liberty

In the blessed fertile orescent,
THEY STILL STONE WOMEN LIKE ME !

And one day you will say
Just look at her now !

...and as everything fades to black
...and as the jackals laugh in the aftermath

I'm not yours anymore
Pojď
Se mnou

Ukážu ti svá slova
Dovolím ti pálit a konat

Však kam jdu
Můžeš jen následovat

Tak zavři oči
Otevři si mysl

... a uvidíš

Někde
Mimo temnotu

Auta zastavují
A parkují

A cestující
Nervózně šoupe sebou po sedadle
A motýlci
Létají v jejím břiše

A řidič
Vypíná motor
A trochu se přibližuje

Trochu se zahihňá
A rozepíná jí blůzku

Odstrkuje jej pryč
A on šeptá
"Ach, baby, nebuď taková
Vezmu tě ven, budu na tebe hodný.
No tak, nebraň se.
No tak.
Jen chci zasunout.
Nebraň se, nebraň se, no tak.
Je to všechno tvoje vina, víš to.
Jenom klídek, dej mi co chci
A já tě nechám jít.

Copak mě nemiluješ?
Copak mě nemiluješ?

COPAK MĚ NEMILUJEŠ?

Hluboký nádech
Oceán zoufalých snů
Nemám ústa
A musím křičet

Hluboký nádech
Oceán zoufalých snů
Nemám ústa...

A někde
V normálním sousedství
V normálním domě

Normální rodina
Se rozpadá

A v hale
Malá se ukrývá

Zmražená jako fosílie
Když její maminka pláče

Naslouchá
Nyní, když všichni ztichli

Stěny pukají
Když sestra začíná vzdorovat

Zde
V hlubině labyrintu
Načmárá svou značku

Cestuje jeskyní
Hledá Minotaura

A nachází jej
Spícího v horku
Svého triumfu

Třpyt plamene
Odráží se v jejích očích

Jemně do něj šťouchá
A říká, "Tatínku, dáš mi šanci?"

A on prská a řve
"Musíš olíznout med z trnu
Abys přežila tuhle noc"

A ona řekne, "Ne, raději budu bojovat"

A on postaví se a zaútočí na ni
Padne hlavou dolů a ona jej překročí

A když měsíční světlo zmizí mu z očí
Vzdychne
"No tak, co se děje?"

Copak mě nemiluješ?
Copak mě nemiluješ?

COPAK MĚ NEMILUJEŠ?

Hluboký nádech
Oceán zoufalých snů
Nemám ústa
A musím křičet

Hluboký nádech
Oceán zoufalých snů
Nemám ústa A MUSÍM KŘIČET!

Čím jsme
Tím staneš se i ty

Osvobozeným dítětem
Od po krvi prahnoucím bohu

Vzpoura!

Dříve věšeli ženy jako jsem já
Podivné ovoce na oblíbeném stromě!

Vlastnili ženy jako jsem já
Jako nezbytný doplněk!

Pálili ženy jako já
Aby přemohly ohně svobody

Při požehnání hojných útvarů
STÁLE KAMENUJÍ ŽENY JAKO JSEM JÁ!

A jednou řekneš
Podívejte se na ni!

... a když všechno zčerná
... a když šakal smát bude se při žni

Již nikdy nebudu tvá
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy