Texty písní Otep The_Ascension Invisible

Invisible

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Dress like we do
Speak like we do
Think like we do
Obey

Beneath a cold sun
Watching you walk away
Where my terror runs
In rivers of decay
I am invisible
I'm in this room for days
Teeth on every wall
That never go away

I'm made of blades and flames
I'm sick and dangerous
You're still my favourite prey
Cause I hurt the ones I love

(chorus)
You're so lovely when you cry
You're so perfect when you lie
You can be my crucifix
(You never saw it coming
You never knew what hit you)
Hold me up to watch me die

Can't you see
I'm invisible
Lies, Lies, Lies.

Beneath a pagan moon
One more prey dies today
On sheets of flesh and doom
Shivering in endless shade
Like criminals
The pain still remains
And I promise you
It never goes away

(chorus)
You're so lovely when you cry
You're so perfect when you lie
You can be my crucifix
(You never saw it coming
You never knew what hit you)
Hold me up to watch me die

Behold
Feast your eyes
As the peripherals explode
Can you see me now?
Can you see me now?
Be of your own design
When the umbra eats the light
One day this pain
Could save your life

(chorus)
You're so lovely when you cry
You're so perfect when you lie
You can be my crucifix
(You never saw it coming
You never knew what hit you)
Hold me up to watch me die
(Now the blind can see
Now you notice me)

War on every shoulder
Lye on every eye
Were painting submission
Across our shadow sky
Fire on all sides
Burning bright
As I rise
Lost in flight
On golden
Molten wings
Now do you see...?
Now do you see...?
Now do you see...?
Oblékat se jak se oblékáme
Mluvit jak mluvíme
Myslet jak myslíme
Podříďte se

Pod studeným sluncem
Sleduji tě jak odcházíš
Kde probíhá můj teror
V řece zkaženosti
Jsem neviditelná
Jsem tolik dnů v tomto pokoji
Zuby na každé stěně
Které nikdy neodejdou

Jsem stvořena z ostří a ohňů
Jsem nakažená a nebezpečná
Jsi stále má oblíbená oběť
Protože já zraňuji ty, které miluji


Jsi tak líbezná když pláčeš
Jsi tak dokonalá když lžeš
Můžeš být můj krucifix
(Nevědělas, že to přichází
Nevědělas, co tě zasáhne)
Podpoř mě, sleduj jak umírám

Nevidím tě
Jsem neviditelná
Lži, lži, lži

Pod pohanským měsícem
Ještě jedna oběť dnes zemřela
Na listech z masa a zkázy
Chvění v nekonečném stínu
Jako zločinci
Bolesti stále ubývá
A já ti slibuji
Nikdy to nezkončí


Jsi tak líbezná když pláčeš
Jsi tak dokonalá když lžeš
Můžeš bůt můj krucifix
(Nevědělas, že to přichází
Nevědělas, co tě zasáhne)
Podpoř mě, sleduj jak umírám

Uvidět
Svátek tvých očí
Jako periférní exploze
Už mě vidíš?
Už mě vidíš?
Buď si svým vlastním designem
Když stín požírá světlo
Jeden den téhle bolesti
Ti může zachránit život


Jsi tak líbezná když pláčeš
Jsi tak dokonalá když lžeš
Můžeš být můj krucifix
(Nevědělas, že to přichází
Nevědělas, co tě zasáhne)
Podpoř mě, sleduj jak umírám
(Teď může slepý vidět
Teď si mě můžeš všimnout)

Válka na každém rameni
Louh na každém oku
Byli malbami podřízenosti
Skrz naše nebe stínu
Oheň na všech stranách
Planoucí, zářící
Jak vstávám
Ztracený let
Na zlatých
Žhavých křídlech
Teď vidíš...?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy