Texty písní Otep The_Ascension Milk of Regret

Milk of Regret

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Was I just your surrogate
Was I your revenge
Was I just your surrogate
Was I just your revenge

Well I,
Have no regrets
Yet...
And I,
Have
No regrets.
You wish we never took this ride

You make me do this

Wish I was afraid of suicide
Long ago before I died
We should never be this high
Wish I was afriad of suicide

Once was I
Made of glass
Long ago
Before I cracked
Once was I
Made of glass
Long ago
Before I cracked
You made me do this

(chorus)
I just can't forget
The blood, the stitches
The bite marks, the kisses
The glass memories
Reflecting back
A suffocating black
Ill milk of regret

Just smile and pretend
It never mattered anyway
Smile and pretend
We never mattered anyway!

You'll wish we never took this!

(I'm starving)
I'm starving for affection
Your heart is made of ash
You were just a phase to me
A sacrificial lamb
Rejection, revenge
Deception, damaged
I might be going down in flames
But you'll burn with me

You'll wish you never took this ride!

(chorus)
I just can't forget
The blood, the stitches
The bite marks, the kisses
The glass memories
Reflecting back
A suffocating black
Ill milk of regret

Just smile and pretend
We never mattered anyway

(No one will know)
This is the perfect place
To hide the crime
And burn the remains
This is the perfect place
To hide the crime
And burn the remains
I was so naive
I refuse to feed
Waiting for you
To nourish me
I was so naive
I refuse to feed
Waiting for you
Like a lovesick anorexic!

I just can't forget
The love you twisted
The lies you enlisted
To kills us quietly
And beat us down
I hope you drown
In this shit milk
Of regret!

I won't fucking forget!
I'll help you drown
While your world is buring down.
I'll help you drown
While your world is burning down.

(ascension)

Your whole world is burning
Your whole world is burning down.
Byla jsem jen tvou náhražkou
Byla jsem jen tvou odplatou
Byla jsem jen tvou náhražkou
Byla jsem jen tvou odplatou

Nuže já
Nelituji
Zatím...
A já
Opravdu
Nelituji
Přeješ si, aby ses do toho nikdy nepustil

Přinutil jsi mě to udělat

Kéž obávala bych se sebevraždy
Dlouho předtím, než zemřela jsem
Nikdy nebyli bychom tak vysoko
Kéž obávala bych se sebevraždy

Kdysi byla jsem
Jako ze skla
Dlouho předtím
Než jsem pukla
Kdysi byla jsem
Jako ze skla
Dlouho předtím
Než jsem pukla
Přinutil jsi mě to udělat

(chorus)
Nemohu zapomenout
Krev, štychy
Stopy po kousnutí, polinky
Skleněné vzpomínky
Odrážející zpět
Dusivou čerň
Mléka lítosti

Jen úsměv a přetvářka
Nikdy to nezmizí
Úsměv a přetvářka
Nikdy nezmizíme!

Kéž bychom se do toho nikdy nepustili!

(hladovím)
Hladovím po citu
Tvé srdce je z popele
Jsi pro mě jen frází
Obětním beránkem
Zmetkem, odplatou
Klamem, zkázou
Měla bych padnout do plamenů
Však ty shoříš se mnu

Přeješ si, aby ses do toho nikdy nepustil

(chorus)
Nemohu zapomenout
Krev, štychy
Stopy po kousnutí, polinky
Skleněné vzpomínky
Odrážející zpět
Dusivou čerň
Mléka lítosti

Jen úsměv a přetvářka
Nikdy to nezmizí

(Nikdo se nedozví)
Tohle je perfektní místo
Kde ukrýt zločin
A shoří zbytky
Tohle je perfektní místo
Kde ukrýt zločin
A shoří zbytky
Byla jsem tak naivní
Odmítala jsem jíst
Čekala na tebe
Abys mě nakrmil
Byla jsem tak naivní
Odmítala jsem jíst
Čekala na tebe
Jako láskou chorá anorektička!

Prostě nemohu zapomenout
Na lásku, jež jsi zvrátil
Na lásku, jež jsi zkazil
Zabít nás tiše
A ubít k smrti
Doufám, že utopíš se
V tomhle zasraném mléku
Lítosti!

Nikdy kurva nezapomenu!
Doufám, že utopíš se
Zatímco celý tvůj svět shoří v popel.
Doufám, že utopíš se
Zatímco celý tvůj svět shoří v popel.

(vzestup)

Celý tvůj svět hoří.
Celý tvůj svět shoří v popel.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy