Texty písní Owl City Maybe I'm Dreaming I'll Meet You There

I'll Meet You There

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If we could sit together a moment
And talk forever just to pass the time
I would smile as the shivers and chills run down my spine
With your eyes are locked on mine

Oh we will fill the metro skies with country air
And when you close your tired eyes I'll meet you there
I'll meet you there

Deep inside of you there’s a ruby glow
And it gets brighter then you and I will ever know
There’s a rushing sound that surrounds us when we walk alone
And it’s everything we've never known

Wander down the street
And I would be the pavement beneath your feet
If we could just be immobile for some time
And finally figure out the way we feel
About the missing puzzle pieces and cloudy question marks
It still looks a bit surreal

Oh I tend to disappear here and there
So concentrate and you’ll feel me everywhere
And well feel the metro skies with country air
If you’re lost when you close your eyes I’ll meet you there

You could be anywhere
I’ll meet you there
You could be anywhere
Open your eyes and see everything you can be
I'll meet you there
Pokud bychom se spolu mohli posadit na moment
A mluvit navždy, jen trávit čas
Já bych se usmíval jako chvění a mrazení po zádech
Tvé oči jsou zamčeny v mých

Ach my zaplníme metro nebem s venkovským vzduchem
A když zavřeš své unavené oči Setkáme se tam
Setkáme se tam

Hluboko uvnitř tebe je tam rubínová záře
A ta se stává jasnější pak ty a já budem vědět
Řítí se tu zvuk, který nás obklopuje, když jdeme sami
A to je všechno, co jsme nikdy nepoznali

Bloudíš po ulici
A já bych chtěl být chodník pod tvýma nohama
Pokud bychom mohli být jen nehybní na nějaký čas
A konečně zjistili, jak se cítíme
Kolem chybějících dílků a přeháněk otazníků
Stále to vypadá trochu nadrealisticky

Ach mám tendenci zmizet tu a tam
Takže se soustřeď a ucítíš mě všude
A také ucítíš to nebe z metra s venkovským vzduchem
Pokud ses ztratila, když zavřeš oči Setkáme se tam

Ty bys mohla být kdekoliv
Setkáme se tam
Ty bys mohla být kdekoliv
Otevři oči a uvidíš vše, co může být
Setkáme se tam
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy