Texty písní Owl City Maybe I'm Dreaming Rainbow Veins

Rainbow Veins

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

High rise, veins of the avenue
Bright eyes and subtle variations of blue
Everywhere is balanced there like a rainbow above you
Street lights glisten on the boulevard
And cold nights make staying alert so hard
For heaven’s sake, keep me awake so I won’t be caught off guard
Clearly I am a passerby but I’ll find a place to stay
Dear pacific day, won’t you take me away?

Small town hearts of the New Year
Brought down by gravity, crystal clear
City fog and brave dialogue converge on the frontier
Make haste, I feel your heartbeat
With new taste for speed, out on the street
Find a road to a humble abode where both of our routes meet
The silver sound is all around and the colors fall like snow
The feeling of letting go, I guess we’ll never know

Cheer up and dry your damp eyes and tell me when it rains
And I’ll blend up that rainbow above you and shoot it through your veins
Cuz your heart has a lack of color and we should’ve known
That we’d grow up sooner or later cuz we wasted all our free time alone

Your nerves gather with the altitude
Exhale the stress so you don’t come unglued
Somewhere there is a happy affair, a ghost of a good mood
Wide eyed, panic on the getaway
The high tide could take me so far away
VCR’s and motorcars unite on the Seventh Day
A popular gauge will measure the rage of the new Post-Modern Age
Cuz somewhere along the line all the decades align

We were the crashing whitecaps
On the ocean
And what lovely seaside holiday, away
A palm tree in Christmas lights
My emotion
Struck a sparkling tone like a xylophone
As we spent the day alone
Výškové, žil avenue
Světlé oči a důvtipné variace modré
Všude je vyrovnaný tam jako duha nad vámi
Pouliční osvětlení lesknout na bulváru
A chladné noci, aby pobyt záznamu tak tvrdě
Proboha, nechte mě vzhůru, takže nebudu zaskočit
Jasně jsem kolemjdoucí, ale najdu místo k pobytu
Vážení mírumilovný den, nebude mě vzít pryč?

Malé město srdce nového roku
Sníženy v důsledku gravitace, křišťálově čistý
Město mlhy a odvážní dialog sbíhají na hranici
Pospěš, cítím se svého srdce
S novou chutí pro rychlost, na ulici
Najít cestu k pokorné příbytku, kde se obě naše trasy splňují
Stříbro zvuk je všude kolem a barvy padat jako sníh
Pocit nechat jít, myslím, že se nikdy nedozvíme

Hlavu vzhůru a suché vaše vlhké oči a řekni mi, když prší
A já budu míchat se, že nad vámi duha a zastřelit ho žilách
Protože vaše srdce má nedostatek barvy a měli bychom se znám
Že bychom vyrůst dříve nebo později cuz jsme plýtvá svůj volný čas sám

Vaše nervy shromáždit s nadmořskou výškou
Výdech stres, takže nemusíte rozklížilo
Někde tam je šťastný záležitost, duch dobré nálady
Široký očima, panika na útěk
Příliv by mě tak daleko
Videorekordéru a osobní automobily sjednotit sedmého dne
Populární měřidlo bude měřit vztek nové post-moderní době
Protože někde podél trati všech dekád sladit

Byli jsme shazovat Whitecaps
Na oceánu
A co krásné dovolené u moře, pryč
Palmy ve vánoční osvětlení
Moje emoce
Struck šumivé tón jako xylofon
Jak jsme strávili den o samotě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy