Texty písní P.O.D. - Payable on Death Snuff The Punk Draw The Line

Draw The Line

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Brothers and sisters
We're gonna draw the line to forget about the problems abroad
But in the end we all have problems of our own
Gangs, crack, racism, and many people don't have hope
It probably don't matter much to you
In the struggles, the time that we live
But you don't know your future so you better take time to give
Who's gonna draw the line?
We're gonna draw the line
Together, forever and ever
You must be thinking, I can't do a thing
But look at me, I help when I sing
Where man can make a difference
Like Caesar Chavez and Doctor King
We all have the ability to release a positive capability
Where the youth is our responsibility
It's time to take a stand
Who's gonna draw the line?
We're gonna draw the line
Together, forever and ever
Brothers and sisters
We're gonna draw the line to make people change
Yo I'm optimistic, down with positivity
But yo I'm realistic, this line will be drawn over night
This is a struggle so prepare to fight
Who's gonna draw the line?
We're gonna draw the line
Together, forever and ever
Bratři a sestry
Chystáme se táhnout linii,
zapomenem na zahraniční problémy
Ale nakonec
máme všichni problémy
s tím co je nám vlastní
Gangy, crack, rasismus,
mnoho lidí nemají naději.
Na tom vám pravděpodobně moc nezáleží.
V zápasech,
v čase kterém žijeme.
Ale, nevíš svou budoucnost,
tak raději vemte čas k tomu něco dát
Kdo se chystá táhnout linii?
My se chystáme táhnout linii
Společně, stále a napořád
Určitě jsi myslel,
Já nemůžu udělat nic
Ale podívej se na mě,
já pomáhám když zpívám
Že, můž může udělat rozdíl,
jako třeba Ceasar Chaves a Doctor King
My všichni máme schopnost
uvolnit pozitivní nadání
Kde mladí je naše zodpovědnost.
To je čas vzít a stát.
Kdo se chystá táhnout linii?
My se chystáme táhnout linii.
Společně, stále a napořád
Bratři a sestry
Kde chystáme se táhnout linii
ke změně lidí
Jo, jsem optimistický,
jdu s positivním postojem
Ale jsem realistický,
tahle linie bude táhnuta přes noc
Tohle je zápas na přípravu k boji
Kdo se chystá táhnout linii?
My se chystáme táhnout linii.
Společně, stále a napořád
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy