Texty písní Paradise Oskar Sunday Songs Da Da Dam

Da Da Dam

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Peter is smart, he knows each European country by heart
He likes to sit under an apple tree on his yard
And wait for an apple to fall

When Peter is nine,
His teacher tells him that this planet is dying
That someone needs to put an end to it all
And so when Peter comes home
He tells his mom

I’m going out in the world to save our planet
And I ain’t comin back until she’s saved
I’ll walk my way to see the King and parliament
If they don’t help I’ll do it by myself

I don’t wanna be
Da da dam, da da dam
Da da da da da da, da da dam

Peter is young
He tries to talk but no one listens to him
Everybody’s busy living and dying
Not thinking bout what they’re doing

But look at the boy who ...

Went out in the world to save our planet


And he ain’t coming back until she’s saved
He walked his way to see the King and parliament
But they all turned their heads and walked away

Singin’

Da da dam, da da dam
Da da da da da da, da da dam


And now I’m going out in the world to save our planet
And I ain’t comin back until she’s saved
I’m walkin in the footsteps that young Peter made
And everybody is welcome to join
And sing with me

Da da dam, da da dam
Da da da da da da, da da dam
Peter je chytrý, pozná každou evropskou zemi podle srdce
Rád sedí pod jabloní na svém dvoře
A čeká na jablko až spadne

Když je Peterovi devět
Jeho učitel mu řekne, že planeta umírá
Že někdo potřebuje to všechno ukončit
A tak když Peter přišel domů
Řekl svoji matce

Jdu do světa abych zachránil naši planetu
Nevrátím se zpátky dokud nebude zachráněná
Půjdu abych uviděl krále a parlament
A když nepomohou, udělám to sám

Nechci být
Da da dam, da da dam
Da da da da da da, da da dam

Peter je mladý
Snáží se mluvit, ale nikdo ho neposlouchá
Každý je zaneprázdněn žitím a umíráním
Nepřemýšlejí o tom, co dělají

Ale, koukni na toho kluka co...

Šel do světa aby zachránil naši planetu

A nevrátí se zpátky dokud nebude zachráněna
Šel svoji cestou, aby uviděl krále a parlament
Ale oni otočili hlavou a odešli

Zpívajíce
Da da dam, da da dam
Da da da da da da, da da dam


A teď jdu do světa zachránit naši planetu
A nevrátím se dokud nebude zachráněna
Jdu ve stopách, které mládý Peter vytvořil
Každý je vítán, aby se přidal
A zpíval se mnouDa da dam, da da dam
Da da da da da da, da da dam
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy