Texty písní Perihellium The War Machines Sol

Sol

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Here I am, I watch your way
take my hand, here I am

I don't know who's set me free
I don't know who's set me free to breathe
I don't know who's set me free
I don't know who's set me free to live

Take off my brutal mask
Give me hope to feel the rain
Take off the cruel past
Let me go to feel the rest

Here I am, I watch your way
Take my hand, here I am

Here I enter my endless past show me that

Close your eyes, feel it all
Take the time, you know

Bring your own memories
let them flow
Make your own sceneries

Try to find the man who's drowning
Going down, the time is running
Save your breathe, the fear is growing
Hurry up the storm is coming"

I was hiding out
deep inside
I lived behind the mirror

I was hunting out,
petrified
to be another hero

I'm done hiding out
show yourself
I know man in the mirror

I'm done hunting out
show yourself
my sight is getting clearer

Take off my brutal mask
Give me hope to feel the rain
Take off the cruel past
Let me go to feel the rest
Nnow I know who's set me free!

In the darkness I hear the silent steps behind
In the shadow I see what's hidden in my mind

Rumbling thunder is shaking my entire home
Sudden lightning shows that I am not alone

Take off my brutal mask
Give me hope to feel the rain
Take off the cruel past
Let me go to feel the rest
Tady jsem, hlídám tvou cestu
chyt mě za ruku, tady jsem

Nevím kdo mi dal volnost
Nevím kdo mi dal volnost dýchat
Nevím kdo mi dal volnost
Nevím kdo mi dal volnost žít

Sundej mi tu brutální masku
Dej mi víru cítit déšť
Odhoď pryč krutou minulost
Nech mě jít na odpočinek

Tady jsem, hlídám tvou cestu
chyt mě za ruku, tady jsem

Zde vcházím má nekonečná minulost mi to ukáže

Zavři oči, cítíš to vše
Vem si čas, víš

Přines své vlasní vzpomínky
nech je téci
Stvoř své vlastní scény

Pokus se najít topícího se muže
Běž dolů, čas utíká
Zadrž dech, strach roste
Pospěš bouře se blíží

Skrýval jsem se
hluboko uvnitř
Žil jsem za zrcadlem

Byl jsem na lovu
zkamenělý
být dalším hrdinou

Končím se skrýváním
ukaž se
Znám muže v zrcadle

Končím s lovem
ukaž se
Můj pohled se pročištuje

Sundej mi tu brutální masku
Dej mi víru cítit déšť
Odhoď pryč krutou minulost
Nech mě jít na odpočinek
Ted vím kdo mi dal volnost!

V temnotě za sebou slyším tiché kroky
Ve stínech vidím co bylo skryté v mé mysli

Burácející bouře otřásá celým mým domovem
Náhlé blesky mi ukazují že nejsem sám

Sundej mi tu brutální masku
Dej mi víru cítit déšť
Odhoď pryč krutou minulost
Nech mě jít na odpočinek
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy