Texty písní Pitbull I Like It (Feat. Enrique Iglesias)

I Like It (Feat. Enrique Iglesias)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Intro:

Enrique:
One love one love
Pit: Enrique Iglesias, Pitbull
Ya'll know what time it is
We gonna set it off tonight
Set the club on fire
Enrique HoEegvvfuller at em
(go go DJ, the club is on fire)

Girl, please excuse me if I come on too strong
But tonight is a night we can really let go
My girlfriend's out of town and I'm all alone
Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no-o-o

No one can do the things I'm gonna want to do to you, no
Shout out loud, scream aloud, let me hear you go


Baby, I like it
The way you move on the floor
Baby, I like it
Come on and give me some more
Oh yes, I like it
Screamin' like never before
Baby, I like it, I like it


Lionel Richie:
Party, karamu, fiesta, forever


Enrique:
Girl, please excuse me if I'm misbehaving, oh
I'm trying to keep my hands off, but you're begging me for more
Round, round, round baby, low, low, low
Let the time, time pass 'cause we're never getting old, oh
No one can do it better, turn around I'll give you more, no
Shout out loud, scream aloud, let me hear you go

Baby, I like it
The way you move on the floor
Baby, I like it
Come on and give me some more
Oh yes, I like it
Screamin' like never before
Baby, I like it, I like it


Pitbull:
Go DJ, that's my DJ
I'm a Miami boy, you know how we play
I ain't playin' with ya' but I wanna play with ya'
Get me, got me, good
Now watch me
It's a different species, you, me and DC
Let's party on the White House lawn
Tiger Woods times Jesse James
Equals Pitbull all night long
Wake up Barack and Michelle,
Let 'em know that it's on
Afuera, a la calle, da le mami a la vida ya se baile
Da le mami a la vida ya se baile
I see you watching me
You see me watching you
I love the way you move
I like them things you do


Enrique:
Don't stop baby, don't stop baby
Just keep on shaking your love
I won't stop baby, won' t stop baby
Until you get enough


LR: Party, karamu, fiesta, forever


Enrique: Baby, I like it
The way you move on the floor
Baby, I like it
Come on and give me some more
Oh yes, I like it
Screamin' like never before


Baby, I like it, I like it
Baby, I like it
The way you move on the floor
Baby, I like it
Come on and give me some more
Oh yes, I like it
Screamin’ like never before
Baby, I like it, I like it


LR:
Party, karamu, fiesta, forever

Enrique:
Oh yes I like it

LR:
Party, karamu, fiesta, forever

Enrique:
Oh yes I like it.
Enrique:

Jedna láska jedna láska
Pit: Enrique Iglesias, Pitbull
Ya'll vědět, kolik je hodin
Budeme nastavit si ho dnes večer
Nastavit klubu v ohni
Enrique HoEegvvfuller na em
(Go go DJ, klub je v plamenech)

Holka, prosím, omluvte mě, jestli přijdu na příliš silné
Ale dneska je noc, kdy jsme si opravdu nechat jít
Moje přítelkyně je z města a já jsem sám
Váš přítel je na dovolené a nemá vědět, ne-oo

Nikdo nemůže dělat, co budu chtít dělat, aby vás, ne
Křičet nahlas, nahlas křičet, nech mě jít slyšet


Baby, líbí se mi to
Způsob, jakým se pohybujete na podlaze
Baby, líbí se mi to
Pojď a dej mi víc
Ach ano, líbí se mi to
Screamin ', jako nikdy předtím
Baby, líbí se mi to, líbí se mi to


Lionel Richie
:
Party, karamu, fiesta, navždy


Enrique:

Holka, prosím, omluvte mě, jestli jsem zlobení, oh
Snažím se udržet své ruce pryč, ale vy jste mě prosit, abych více
Kolo, kolo, kolo baby, nízké, nízké, nízké
Nechte čas, čas projít 'příčina, že jsme nikdy stárnu, oh
Nikdo nemůže udělat lépe, otočit Dám ti víc, nic
Křičet nahlas, nahlas křičet, nech mě jít slyšet

Baby, líbí se mi to
Způsob, jakým se pohybujete na podlaze
Baby, líbí se mi to
Pojď a dej mi víc
Ach ano, líbí se mi to
Screamin ', jako nikdy předtím
Baby, líbí se mi to, líbí se mi to


Pitbull:

Jdi DJ, to je moje DJ
Jsem kluk Miami, víte, jak budeme hrát
I není hraju 's tebou', ale já chci hrát s tebou '
Dej mi, mě, dobrá
Teď mi hodinky
Je to jiný druh, ty, já a DC
Pojďme party na trávníku Bílého domu
Tiger Woods krát Jesse James
Pitbull se rovná celou noc
Probuď se Barack a Michelle,
Let 'em vím, že je na
Afuera, la calle, da le Mami la vida ya sobě baile
Da le Mami la vida ya sobě baile
Vidím, že jste sledoval mě
Vidíš mě na tebe pozor
Miluji způsob, jakým se pohybujete
Mám je rád věci, které dělat


Enrique:

Nepřestávejte dítě, nezastavuj dítě
Jen mějte na třásl svou lásku
Nebudu zastavit dítě, vyhrál 't stop dítě
Až se dostanete dost


LR: Party, karamu, fiesta, navždy


Enrique: Baby, líbí se mi to
Způsob, jakým se pohybujete na podlaze
Baby, líbí se mi to
Pojď a dej mi víc
Ach ano, líbí se mi to
Screamin ', jako nikdy předtím


Baby, líbí se mi to, líbí se mi to
Baby, líbí se mi to
Způsob, jakým se pohybujete na podlaze
Baby, líbí se mi to
Pojď a dej mi víc
Ach ano, líbí se mi to
Screaminâ € ™, jako nikdy předtím
Baby, líbí se mi to, líbí se mi to


LR:
Party, karamu, fiesta, navždy

Enrique:
Ach ano, líbí se mi to

LR:
Party, karamu, fiesta, navždy

Enrique:
Ach ano, líbí se mi to.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy