Texty písní Poets of the Fall Twillight Theater Smoke & Mirrors

Smoke & Mirrors

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I danced a tango with my hubris high on youth
We swept across the dance floor to subjective truth

But there was no harmony there
No reason for coexistence
Nothing to span the distance, now

Do we even know who we are
Living like all life is forfeit
Like we can just go redefine it
Regardless what we broke

Who died and made us stars
With our intellectual gambits
Our millionaire flair and our antics
We're like mirrors seen through smoke

I tried a shanty with the fool to find my pace
Anything from puns to jests to intertwine our ways

But there was no loyalty to hope
And funny the need for mercy
How it makes us bleed all mercy, now

Do we even know who we are
Living like all life is forfeit
Like we can just go redefine it
Regardless what we broke

Who died and made us stars
With our intellectual gambits
Our millionaire flair and our antics
We're like mirrors seen through smoke

Now the melody's void of sympathy
cos that shit's in byte size bits on YouTube
so tell me what am I supposed to do
When the malady's no remedy
Till we reach the lowest absolute
And necessity will finally force something through what's walling you

Do we even know who we are
Living like all life is forfeit
Like we can just go redefine it
Regardless what we broke

Who died and made us stars
With our intellectual gambits
Our millionaire flair and our antics
We're like mirrors seen through smoke
Tančil jsem tango s mou mladou arogancí
Přehnali jsme se před taneční parket s osobní pravdou

Ale nebyla tam žádná harmonie
Žádný důvod pro soužití
Nic k překlenutí vzdálenosti, teď

Dali jsme dokonce vědět kdo jsme
Žíjící celý život jako ztráta
Jako bychom jen mohli obnovit to
Bez ohledu na to, co jsme rozbili

Kdo zemřel a udělal z nás hvězdy ?
S našemi rozumnými manévry
Milionářským talentem a skotačením
Jsme jako zrcadla viděná zkrz kouř

Zkoušel jsem žít s bláznem pro nalezení mého tempa
Něco z slovních hříček propletlo naše cesty

Ale nebyla tam žádná věrnost k naději
A zábavné potřebě slitování
Jak nás to přinutili krvácet pro milost?, teď

Dali jsme dokonce vědět kdo jsme
Žíjící celý život jako ztráta
Jako bychom jen mohli obnovit to
Bez ohledu na to, co jsme rozbili

Kdo zemřel a udělal z nás hvězdy ?
S našemi rozumnými manévry
Milionářským talentem a skotačením
Jsme jako zrcadla viděná zkrz kouř

Teď bez soucitné melodie
Protože které shity ve velikosti bitů na YouTube
Tak mi řekni, co předpokládám, že udělám
Když pro chorubu není žádná náprava
Než dosáhneme nejnižšího absolutna
A nezbytnost nakonec bude cosi nutit skrz to, co Tě zazdívá

Dali jsme dokonce vědět kdo jsme
Žíjící celý život jako ztráta
Jako bychom jen mohli obnovit to
Bez ohledu na to, co jsme rozbili

Kdo zemřel a udělal z nás hvězdy ?
S našemi rozumnými manévry
Milionářským talentem a skotačením
Jsme jako zrcadla viděná zkrz kouř
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy