Texty písní Queen A Night At The Opera '39

'39

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

'In the year of thirty-nine'
Assembled here the volunteers
In the days when lands were few
Here the ship sailed out into the blue and sunny morn
The sweetest sight ever seen
And the night followed day
And the story tellers say
That the score brave souls inside
For many a lonely day
Sailed across the milky seas
Never looked back never feared never cried

Don't you hear my call
Though you're many years away
Don't you hear me calling you
Write your letters in the sand
For the day I'll take your hand
In the land that our grand-children knew

'In the year of thirty-nine'
Came a ship from the blue
The volunteers came home that day
And they bring good news
Of a world so newly born
Though their hearts so heavily weigh
For the earth is old and grey
Little darlin' we'll away
But my love this cannot be
Oh so many years have gone
Though I'm older than a year
Your mothers eyes from your eyes cry to me

Don't you hear my call
Though you're many years away
Don't you hear me calling you
Write your letters in the sand
For the day I'll take your hand
In the land that our grand-children knew

Don't you hear my call
Though you're many years away
Don't you hear me calling you
All your letters in the sand
Cannot heal me like your hand
For my life still ahead pity me
V roce devětatřicátém
Sešli se dobrovolníci
Ve dnech, kdy zemí mnoho nebylo
Loď v modravém a slunném jitru odplula
Podívaná nejsladší to byla
A noci dny následovaly
A vypravěči sdělovaly
Jak odvážné duše uvnitř
Po mnoho pustých dní
Mléčnými moři pluli
Nikdy zpět se nepodívali, nebáli, neplakali
Neslyšíš mé volání
Jsi tolik roků vzdálená

Neslyšíš mé volání
Píšu psaní do písku
Dokud tvou ruku nestisknu
V zemi, kterou naše vnoučata znají

V roce devětatřicátém
Loď z modravé dáli přijela
A domů se dobrovolníci vrátili
A dobré zprávy přivezli
Svět se právě narodil
Ač jejich srdce těžká byla
Když země stará a šedá se jevila
Drahá maličká, budeme daleko
Ale tohle nemůže být láska má

Oh, tolik let již uplynulo
A i když jsem o nějaký rok starší
K očím mateřským přes oči tvé já úpím.


Neslyšíš mé volání
Jsi tolik roků vzdálená
Neslyšíš, že volám tě
Píšu psaní do písku
Dokud tvou ruku nestisknu
V zemi, kterou naše vnoučata znají

Neslyšíš mé volání
Jsi tolik roků vzdálená
Neslyšíš, že volám tě
Tvé dopisy v písku napsané
Neuzdraví mě jako dlaně tvé
V mém životě, jež je stále napřed, je mi líto
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy