Texty písní Queen A Night At The Opera Good Company

Good Company

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take good care of what you've got
My father said to me
As he puffed his pipe and baby B
He dandled on his knee
Don't fool with fools who'll turn away
Keep all good company oohoo oohoo
Take care of those you call your own and keep good company

Soon I grew and happy too
My very good friends and me
We'd play all day with Sally J
The girl from number four
And very soon I begged her
Won't you keep me company?
Oohoo oohoo oohoo oohoo
Come marry me for evermore
We'll be good company

Now marriage is an institution sure
My wife and I our needs and nothing more
All my friends by a year by and by disappeared
But we're safe enough behind our door

I flourished in my humble trade my reputation grew
The work devoured my waking hours but when my time was through
Reward of all my efforts
My own Limited Company
I hardly noticed Sally as we parted company
All through the years in the end it appears
There was never really anyone but me
Now I'm old I puff my pipe but no one's there to see
I ponder on the lesson of my life's insanity
Take care of those you call your own
And keep good company
Střež si dobře to co máš
Mi jednou otec řek'
Když bafal fajfku a mladší dítko
Na koleni svém houpal
S hlupáky si nezahrávej, když se stejně odvrátí
Dobrou společnost si zřiď, oohoo, oohoo
Chraň všechny, co svými nazýváš, a dobrou společnost si zřiď

Brzy já vyrostl a veselý byl
Mí velmi dobří přátelé a já
Celé dny si hráli se Sally J.
Dívkou z čísla čtyři
A velmi brzy já prosil jí
Nechceš být mou společnicí?
Oohoo, oohoo, oohoo, oohoo
Pojď a navěky si mě vezmi
Budeme dobrou společností

Teď manželství je institucí jistou
Má žena a já již jiných potřeb nemáme
Všichni mí přátelé rok od roku, čas od času, mizejí
Ale my jsme v bezpečí, za našimi dveřmi

Má pověst vzkvétala jak obchody jsem vedl
Práce můj budíček pohltila, ale i když čas plynul bez přestávek
Odměnou za mou snahu byla
Má vlastní s.r.o
A já si sotva všímal Sally, když o společnost jsme se dělili
Po všech těch letech, nakonec se zdá
Že tu nikdy nebyl nikdo jiný, ale jen já
Teď jsem starý, svou fajfku bafám a nikdo kolem mně
Přemýšlím o lekci, jež mi můj bláznivý život dal
Chraň všechny, co svými nazýváš
A dobrou společnost si zřiď
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy