Texty písní R.E.M. And I Feel Fine... The Best of the I.R.S. Years 1982–1987 Talk About The Passion

Talk About The Passion

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Empty prayer, empty mouths, combien reaction
Empty prayer, empty mouths, talk about the passion
Not everyone can carry the weight of the world
Not everyone can carry the weight of the world

Talk about the passion
Talk about the passion

Empty prayer, empty mouths, combien reaction
Empty prayer, empty mouths, talk about the passion
Combien, combien, combien du temps?

Not everyone can carry the weight of the world
Not everyone can carry the weight of the world
Combien, combien, combien du temps?

Talk about the passion
Talk about the passion
Prázdná modlitby, prázdná ústa, combien reakce
Prázdná modlitby, prázdná ústa, mluvit o vášni
Ne každý unese váhu světa,
Ne každý unese váhu světa,

Diskuse o vášni
Diskuse o vášni

Prázdná modlitby, prázdná ústa, combien reakce
Prázdná modlitby, prázdná ústa, mluvit o vášni
Combien, combien, combien du temps?

Ne každý unese váhu světa,
Ne každý unese váhu světa,
Combien, combien, combien du temps?

Diskuse o vášni
Diskuse o vášni
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy