Texty písní R.E.M. Automatic for the People Monty Got A Raw Deal

Monty Got A Raw Deal

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Monty this seems strange to me.
The movies had that movie thing,
but nonsense has a welcome ring
and heroes don't come easy.

Now, nonsense isn't new to me.
I know my head, I know my feet,
but mischief knocked me in the knees.
Said, Just let go. Just let go.

I saw the ocean meet the man.
I saw you buried in the sand.
A friend was there to hold your hand,
Said, Walk on by.

So, I went walking through the street.
I saw you strung up in a tree.
A woman knelt there said to me,
said, Hold your tongue, man. Hold your tongue.

You don't owe me anything.
You don't want this sympathy. [waste your breath]
Don't you waste your breath. [waste your breath]
for the silver screen.

That nonsense doesn't mean a thing,
they tried to bust you in a sting,
but virtue isn't everything
so, don't waste time.

Now, here's a rhyme that you can steal.
Put this on your reel to reel.
Mischief threw a rotten deal.
Monty's laying low, man.
He is laying low.
Just let go, y'all.
Just let go.

You don't owe me anything.
You don't want this sympathy. [waste your breath]
Don't you waste your breath. [waste your breath]
Monty this seems strange to me.
Monty se to zdá divné mi to.
Film měl ten film věc,
nesmysl, ale je vítána prsten
Hrdinové a nepocházejí snadné.

Teď, nesmysl, není nic nového na mě.
Vím, že mé hlavy, vím, že mé nohy,
neplechu, ale zaklepal mi na kolena.
Řekl: "Jen ať jdou. Stačí pustit.

Viděl jsem, že oceán uspokojení muže.
Viděl jsem tě pohřben v písku.
A kamarád tam byl držet ruku,
Řekl: "Jděte na ikonou.

Tak jsem šel chůze přes ulici.
Viděl jsem tě navlékl do stromu.
A žena, poklekl tam mi řekl,
řekl: "Držte jazyk, člověče. Držte jazyk.

Nemusíte mi nic dlužen.
Nechcete tomto sympatií. [odpad dech]
Nemáte odpadu dech. [odpad dech]
pro stříbrné plátno.

To není nesmysl, znamená to,
se snažili poprsí vás v žihadlo,
ale není vše, díky
ano, Neztrácejte čas.

Takže, tady je jedna báseň, kterou můžete ukrást.
Oblečte si to na váš naviják na naviják.
Neplechu hodili jeden shnilé řešit.
Monty, kterým je nízká, člověče.
On se kterým se na nízké úrovni.
Jen ať jdou, y'all.
Stačí pustit.

Nemusíte mi nic dlužen.
Nechcete tomto sympatií. [odpad dech]
Nemáte odpadu dech. [odpad dech]
Monty se to zdá divné mi to.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy