Texty písní R. Kelly Unfinished Business Break Up Thats All We Do

Break Up Thats All We Do

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[R. Kelly]
Make up, and break up
That's all we do
Then we have sex, next thing you know
Everything is cool
Best of Both Worlds! Holla at your boy

[Jay-Z]
Like we always do about this time
Uh-huh, yeah
I know what you doin ma
Tryin to get in an argument with me so I can
do my mad thing, you want me to do my mad thing
I understand - c'mon!

[Chorus: R. Kelly]
Seems we're always arguing, but
Right after the arguing we have, sex
And somehow it's the best, yes
Seems we're always arguing, but
Right after the arguing we have, sex
And somehow it's the best girl

[first instance of Chorus - no last line]

[Jigga overlaps first instance of Chorus]
Gangsta love, gangsta love

[Jay-Z]
Think about it while the streets you roam
It's Dom P and Army in the fridge when you get home
Sex is always better fresh off a vendetta
We break up or break you off then we right back together
Then this brand new leathers and Caroline Aurera
Marijuana, white wine, somewhere under the weather
Like we sick but we fine, shit we couldn't feel better
Just some sunshine in mind lookin fine as ever
who got a mouth on her, woo, she put some words together
Sometimes'll make a nigga wanna leave, but when we make up

[Chorus]

[Jay-Z over Chorus]
Woo!
Boy talk boy!

[R. Kelly]
Break up to make up baby
Seems that's all we do darlin
But no one wants to walk out the door
After all of the holla'n
Cursing and fighting
And me sleeping on the couch
In the midst of our stormy weather
Sex brings the sun out
After I hit that there
Seems we don't have a care
Sex makes you say I'm sorry
And things like I'm not goin nowhere
It's somethin bout the P-U-S-S-Y
That keeps brother in check, even I
Even if you was a pimp you couldn't survive
Without the H-E-L-P to provide you

[Chorus]

[third instance of Chorus - no last line]

[Jay-Z]
Think about it while the streets you roam
It's Dom P and Army in the fridge when you get home
Remember that night? You was all like
Maybe we should go our seperate ways for life
I hit the lights fit you tight at the lil' place right
I hit it right you look me right in the eyes like psych
You was goin through your act 'til I caught you in the sack
And I made you relax when I (hit it hard from the back)
Yeah now we back friends
And the next time you need some sex counselin, we

[Chorus - new last line "after we get through arguin we"]

[R. Kelly]
Seems we're always arguing, but
Right after the arguing we have, sex
Sex with best friends
From the bathroom to the kitchen (we sex)
From the kitchen to living room (we sex)
From the living room to upstairs (we sex)
Upstairs to the attic (we sex)
Attic to the basement (we sex)
From the basement to the car garage (we sex)
Garage to the back of the Jeep (we sex)
Bicycle to the treadmill (we sex)
Even over by the dirty lawnmower (we sex)
The neighbors and the dogs are lookin crazy (we sex)
I don't care because you're my baby (we sex)
It's our house, and we can have sex (we sex)
anytime we want to (we sex)
They can kiss my ass, because whoa-ho-hoo
Hey L Don you feel me?

[L Don]
Yeah yeah yeah I feel you
You and Jay crazy man, but it's all good
Let's go

[R. Kelly]
La-la-la-la-lah-la-la
La-la-la-la-lah-la-la - sex
La-la-la-la-lah-la-la
La-la-la-la-lah-la-la - sex
[R. Kelly]
Make up, a rozbít
To je všechno, co děláme
Pak máme sex, další věc, víte,
Všechno je v pohodě
To nejlepší z obou světů! Holla na své chlapce

[Jay-Z]
Stejně jako jsme vždycky o tomto čase
Uh-huh, jasně
Vím, co děláš ma
Snažím se dostat do argumentu se mnou, abych mohl
moje šílená věc, ty chceš, abych udělal můj šílený věc
Chápu - no tak!

[Chorus: R. Kelly]
Zdá se, že jsme vždy argumentovat, ale
Hned po dohadovat, které máme, sex
A nějak je to nejlepší, ano
Zdá se, že jsme vždy argumentovat, ale
Hned po dohadovat, které máme, sex
A nějak je to nejlepší holka

[První instance Chorus - bez posledního řádku]

[Jigga překrývá první instance Chorus]
Gangsta láska, láska gangsta

[Jay-Z]
Přemýšlejte o tom, zatímco v ulicích se touláte
Je to Dom P a armáda v lednici, když se dostanete domů
Sex je vždy lepší čerstvá pryč vendetu
My rozbít nebo zlomit tě pak jsme hned zpátky dohromady
Pak je tato zbrusu nové kůže a Caroline Aurera
Marihuana, bílé víno, někde pod počasí
Stejně jako jsme nemocní, ale my v pořádku, hovno jsme nemohli cítit lépe
Jen trochu sluníčka v jemné mysli hledal jako dřív
kdo dostal na její ústa, woo, ona dala některá slova dohromady
Sometimes'll udělat nigga chtějí odejít, ale když jsme se tvoří

[Chorus]

[Jay-Z více než Chorus]
Woo!
Chlapec diskuse kluk!

[R. Kelly]
Rozbít, aby se dítě
Zdá se, že to všechno děláme zlato
Ale nikdo nechce chodit ven
Po všech holla'n
Nadávat a boje proti
A já spí na gauči
Ve středu naší bouřlivé počasí
Sex přináší slunce ven
Poté, co jsem hit, že existuje
Zdá se, že nemáme péče
Sex dělá vám říct, Omlouvám se
A věci jako já nejsem nikde jel
Je to něco záchvat P-U-S-S-Y
, Která drží v šachu bratr, ani já
Dokonce i když byl pasák jste nemohli přežít
Bez H-E-L-P vám poskytnout

[Chorus]

[Třetí instance Chorus - bez posledního řádku]

[Jay-Z]
Přemýšlejte o tom, zatímco v ulicích se touláte
Je to Dom P a armáda v lednici, když se dostanete domů
Pamatujte si, že v noci? Nacházíte se všichni rádi
Možná bychom měli jít dál Naše oddělené cesty pro život
Trefil jsem světla padne těsně na Lil 'místo vpravo
Trefil jsem to správně jste se mi podívat přímo do očí jako psych
Nacházíte se děje prostřednictvím vašich akt 'til jsem chytil vás v pytli
A udělal jsem si odpočinout, když jsem (hit to těžké zezadu)
Jo, teď jsme zpátky přátelé
A až se příště budete potřebovat nějaký sex counselin jsme

[Chorus - nový poslední řádek "poté, co jsme si přes Arguin my"]

[R. Kelly]
Zdá se, že jsme vždy argumentovat, ale
Hned po dohadovat, které máme, sex
Sex s nejlepšími přáteli
Z koupelny do kuchyně (my sex)
Z kuchyně do obývacího pokoje (máme sex)
Z obývacího pokoje na patře (my sex)
Nahoře do podkroví (my sex)
Podkroví do suterénu (my sex)
Od sklepa až po garáž (my sex)
Garáž na zadní Jeep (máme sex)
Jízdních kol na běžícím pásu (my sex)
Dokonce i nad tím, špinavé sekačky (my sex)
Sousedy a psi jsou šílené Hledal (my sex)
Nezajímá mě, protože jsi moje dítě (máme sex)
To je náš dům, a můžeme mít sex (máme sex)
kdykoliv chceme (my sex)
Oni mi může políbit prdel, protože whoa-ho-hoo
Hej L Don cítíš mě?

[L Don]
Jo jo jo jsem pocit, že jste
Vy a Jay šílený člověk, ale je to všechno dobré
Pojďme

[R. Kelly]
La-la-la-la-lah-la-la
La-la-la-la-lah-la-la - sex
La-la-la-la-lah-la-la
La-la-la-la-lah-la-la - sex
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy