Texty písní Rebecca St. James Pray Lord You're Beautiful

Lord You're Beautiful

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lord You're beautiful
Your face is all I seek
For when your eyes are on this child
Your grace abounds to me

Chorus
I want to take your word
And shine it all around
First help me just to live it Lord
And when I'm doing well
Help me to never seek a crown
For my reward is giving glory to you

Lord please light the fire
That once burned bright and clear
Replace the lamp of my first love
That burns with holy fear

Lord you're beautiful
Your face is all I seek
For when your eyes are on this child
Your grace abounds to me

I can see your face now
I can feel your grace now

It's all I seek
It's all I seek
Pane, Jsi nádherný
Tvá tvář je vše, co vyhledávám
Když jsou tvé oči na tomhle dítěti
Tvá milost mnou přetéká

Refrén
Chci vzít tvé slovo
A rozjasnit to všude kolem
První mi pomoz prostě žít, Pane
A když to budu dělat dobře
Pomoz mi nikdy nevyhledávat korunu
Pro moji odměnu je dávat chválu tobě

Pane, prosím rozžehni oheň
Který jednou hořel jasně a čistě
Nahraď lampu mojí první lásky
Která hoří se svatým ohněm

Pane, Jsi nádherný
Tvá tvář je vše, co vyhledávám
Když jsou tvé oči na tomhle dítěti
Tvá milost mnou přetéká

Teď můžu vidět tvou tvář
Teď můžu vidět tvou milost

To je vše, co vyhledávám
To je vše, co vyhledávám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy