Texty písní Rebecca St. James Transform For The Love of God

For The Love of God

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If I could speak with tongues of angels
If I could write the future in the sky
If I could know the wisdom of the ages
But have no love what would it mean

For the love of God
Let this be my motivation
For the love of God
In this love I'm recreated
For the love of God
It's the reason for giving love away
For the love of God

If I have faith, faith to move a mountain
If I give all I own to the poor
If I surrender my body to the flames
But have no love I have nothing

When I'm gone let it be said
That I loved You more than anything
While I'm here let all men see
Your love in me
Kdybych mohla mluvit jazyky andělů
Kdybych mohla napsat budoucnost do oblak
Kdybych mohla znát moudrost věků
Ale neměla bych lásku, na co by mi to bylo

Pro Boží lásku
Ať je tohle moje motivace
Pro Boží lásku
V téhle lásce jsem znovu stvořená
Pro Boží lásku
To je důvod, proč rozdávám lásku
Pro Boží lásku

Kdybych měla víru, víru k pohybu hor
Kdybych dávala vše, co vlastním, chudým
Kdybych vydávala své tělo plamenům
Ale neměla bych lásku, nemám nic

Když jsem hotová nech říct
Že jsem Tě milovala než cokoliv
Zatímco jsem tady, nech všechny muže vidět
Tvá láska je ve mně
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy