Texty písní Rise Against Appeal To Reason From Heads Unworthy

From Heads Unworthy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We are the children you reject and disregard
These aching cries come from the bottom of our hearts
You can’t disown us now, we are your own flesh and blood
And we don’t disappear just because your eyes are shut, now tell me

Love
Loss
Like a bullets path
Tear
Through
The cavity of my chest
Lights
Out
Because the fuse has blown

As still castles crumble slowly
We watch them fall
The crown slips from heads unworthy
As we take control

This is the family that we crossed or never had
This is a war that was lost the day that it began
Because it’s the race we run, but it keeps us at the start
It’s the song I sung from the bottom of heart, that’s how we

Read
You
Like a polygraph
Not
One
Single bone in your back
Own
Up
To how you let us down

As still castles crumble slowly
We watch them fall
The crown slips from heads unworthy
As we take control

Except for you and me, love
Everyone is the same, we know
But if too live, we have to be numb
I’d rather know the pain, I’d rather know
This happens almost never
But it happened once to me
And this will never be the same
The ends we seen together

I’m not after fame and fortune
I’m after you
When I’ve served my time I swear I will come back for you

As still castles crumble slowly
We watch them fall
The crown slips from heads unworthy
Right on to ours, but I’m after you…
Jsme děti, Vy odmítáte a nedbáte
tyto výkřiky bolesti pocházející z celých našich srdcí.
Nemůžete nás teď popřít, jsme vaše vlastní tělo a krev
A my nezmizíme jen proto, že vaše oči jsou zavřené. Teď mi řekni

Láska
ztráta
jako cesty kulek
slza
skrz
dutiny mé hrudi
světla
ven
protože pojistka vyhořela

Jak ještě pomalu se hroutící hrady
Vidíme je spadnout
koruna klouže z hlavy hanebných
přebíráme kontrolu

To je rodina, kterou jsme zkřížili nebo nikdy neměli
To je válka, kterou jsme prohráli v den kdy začala
Protože je to závod, který jsme běželi, ale drží nás to na začátku
Je to písnička, kterou jsem zpíval z hloubi srdce, to je jak jsme

Čti
ty
jako detektor lži
ne
jedna
jediná kost v tvých zádech
vlastní
nahoru
jak jsi nás zklamala

Jak ještě pomalu se hroutící hrady
Vidíme je spadnout
koruna klouže z hlavy hanebných
přebíráme kontrolu

Kromě mě a tebe, lásko
Každý je stejný, my víme
ale pokud příliš živí, musíme být zkřehlý
Raději bych znal bolest, Raději bych znal
To se neděje skoro nikdy
Ale mě se to jednou stalo
a nikdy to nebude stejné
Konce vnímáme společně

Nejsem po slávě ani bohatství
Jsem po tobě
Když jsem sloužil mého času, přísahám, že se pro tebe vrátím.

Jak ještě pomalu se hroutící hrady
Vidíme je spadnout
koruna klouže z hlavy hanebných
právo na nás, ale já jsem po tobě...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy