Texty písní Rise Against Endgame Midnight Hands

Midnight Hands

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Like a new day rising
Like a calm before the storm
Like fog lifting from valleys
On the sleeping forest floor

Eyes open slowly as the dust is shaken off
To gaze upon the wreckage
That the midnight hands have wrought

And now I
I feel my temperature rising
My body explodes
I feel like somebody's watching
Like I'm not alone
I stop dying but right there and say that

"Whatever path you take
And wherever you might go
Whenever you decide to leave
I will follow
I will follow."

We face the crossroads never knowing what's in store
There's an angel on my shoulder
There's a devil in my tongue

She proclaimed tonight will be the greatest of our lives
I said: "Don't be so sure, let's just wait until the morning."

I feel my temperature rising
My body explodes
I feel like somebody's watching
Like I'm not alone
I stop dying but right there and say that

"Whatever path you take
And wherever you might go
Whenever you decide to leave
I will follow
I will follow."

There in the clearing we gather close
Under the moon's pale light we lay out the tools
And you don't have to do this and I forgive you if you don't
She just looked away and said: "I know."

Gripping the midnight hands
We dream of futures they would prevent
Gripping the midnight hands

The lines cross over
The dawn grows closer
In spite of too much
It's just with a blind trust
In order of our blind faith

Whatever path you take
And wherever you might go
Whenever you decide to leave
I will follow
I will follow

I'll bear all the falls you take (the falls you take)
I will let go if you decide to stay
I'll be there until you go away from here
I'll follow
I will follow
I will follow

Whatever path you take (I will follow)
Wherever you might go (I will follow
Wherever you decide to leave (I will follow)
Jako vstávání nového dne
Jako klid před bouří
Jako mlha zvedající se z údolí
Na spící lesní plochu

Oči pomalu otevřené jako když setřásáš prach
Abys zírala na trosky
Které opracovaly půlnoční ruce

A teď já
Já cítím, že se mi zvedá teplota
Mé tělo exploduje
Cítím, že se někdo dívá
Jako kdybych nebyl sám
Přestanu umírat a řeknu Ti:

"Jakoukoli cestu zvolíš
A kamkoli půjdeš
Kdykoli se rozhodneš odejít
Budu následovat
Budu následovat."

Čelili jsme křižovatkám, nikdy nevěděli, co je na skladě
Na rameni mám anděla
Na jazyku mám ďábla

Prohlásila, že dnešní noc bude nejlepší v našich životech
Řekl jsem: "Nebuď si tak jistá, jen počkáme do rána."

Cítím, že se mi zvedá teplota
Mé tělo exploduje
Cítím, že se někdo dívá
Jako kdybych nebyl sám
Přestanu umírat a řeknu Ti:

"Jakoukoli cestu zvolíš
A kamkoli půjdeš
Kdykoli se rozhodneš odejít
Budu následovat
Budu následovat."

Během čištění jsme se shromáždili
Pod bledým měsíčním svitem jsme leželi dál od nářadí
A Ty to nemusíš dělat a já Ti prominu, když to neuděláš
Ona se prostě podívala jinam a řekla: "Já vím."

Sevřít půlnoční ruce
Sníme o budoucnosti, které mohou předejít
Sevřít půlnoční ruce

Čáry překročily
Úsvit se přiblížil
Navzdory toho všeho
Je to prostě slepá důvěra
V zájmu naší slepé víry

"Jakoukoli cestu zvolíš
A kamkoli půjdeš
Kdykoli se rozhodneš odejít
Budu následovat
Budu následovat."

Zachytím Tvé pády
Odejdu, když se rozhodneš zůstat
Budu tu, dokud odsud neodejdeš
Budu následovat
Budu následovat
Budu následovat

Jakoukoli cestu zvolíš (budu následovat)
Kamkoli půjdeš (budu následovat)
Kdykoli se rozhodneš odejít (budu následovat)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy