Texty písní Robbie Williams It´s de-lovely

It´s de-lovely

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the Spring
So, control your desire to curse while I crucify the verse
This verse I've started seems to me the "Tin Pan-tithesis" of melody
So to spare you all the pain, I'll skip the darn thing and sing the refrain

The night is young and the skies are clear
And if you want to go walkin', dear
It's delightful, it's delicious, it's de-lovely

I understand the reason why
You're sentimental, well so am I
It's delightful, it's delicious, it's de-lovely

You can tell at a glance what a swell night this is for romance
You can hear Mother Nature murmuring low "Let yourself go"

So please be sweet, my chickadee
And when I kiss ya, say to me
"It's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious,
It's dilemma, it's de limit, it's deluxe, it's de-lovely"

It's delightful, it's de-lovely

It's delightful, it's delicious, it's de-lovely

You can tell at a glance what a swell night this is for romance
You can hear dear Mother Nature murmuring low "Let yourself go"

So please be sweet, my chickadee
And when I kiss ya, just say to me
"It's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious,
It's dilemma, it's de limit, it's deluxe, it's de-lovely
Cítím náhlé nutkání zpívat písničky typu, která vyvolá na jaře
Takže, ovládat své touhy prokletí, když jsem ukřižovat poezie
Tento verš jsem začal se mi zdá "Tin Pan-tithesis" melodie
Takže vás všechny náhradní bolest, budu přeskočit látat věc a zpívat refrén

Noc je ještě mladá a na obloze jsou jasné
A pokud chcete jít Walkin ', drahý
Je to nádherné, je to vynikající, to je De-Lovely

Chápu důvod, proč
Ty jsi sentimentální, dobře, takže jsem
Je to nádherné, je to vynikající, to je De-Lovely

Můžete říct, co na první pohled zvětšit noc to je romantika
Můžete slyšet matka příroda reptání nízké "Nechte se"

Takže prosím, buďte sladká, můj americký ptáček
A když jsem líbat tě, řekni mi
"Je to nádherné, je to vynikající, je to delikátní, je to delirium,
To je dilema, je to de limit, to je luxusní, to je De-Lovely "

Je to nádherné, je to De-Lovely

Je to nádherné, je to vynikající, to je De-Lovely

Můžete říct, co na první pohled zvětšit noc to je romantika
Můžete slyšet drahá matka příroda reptání nízké "Nechte se"

Takže prosím, buďte sladká, můj americký ptáček
A když jsem líbat tě, jen mi říkají
"Je to nádherné, je to vynikající, je to delikátní, je to delirium,
To je dilema, je to de limit, to je luxusní, to je De-Lovely
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy