Texty písní Sandra Everlasting Love Around My Heart

Around My Heart

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

some time back in 85
in July
when the summer was high
an' we've been alright
you know what money can't buy

one kiss on a flatbed truck
a hot rain
has completed our luck
you said
words don't mean nothing
but you will be mine

it goes around my heart
hey hey what a criminal man
life will go in circles
all around my heart
hey hey
it's such a dangerous game
i'm afraid
you'd lose your trust in love

good friend
in the darkest night
you feel blind
but my love is cateyed
just follow its light
you've got to follow the light

some day you'll be face to face
and you'll see
human nature can't waste
my love
words don't mean nothing
as long as you're mine

it goes around my heart
hey hey what a criminal man
life will go in circles
all around my heart
hey hey
it's such a dangerous game
i'm afraid
you'd lose your trust in love
nějaký čas zpátky v 85
V červenci
když v létě byla vysoká
'jsme v pořádku
víte, co za peníze nekoupíte

jeden polibek na flatbed kamion
horký déšť
splnil naše štěstí
jste řekl,
slova neznamenají nic
ale bude můj

to jde kolem mého srdce
hej hej, co trestní člověk
život půjde v kruzích
všude kolem srdce
hej hej
Je to taková nebezpečná hra
Obávám se, že
byste přijít o důvěru v lásce

dobrý přítel
v nejtemnější noci
máte pocit, slepý
ale moje láska je cateyed
stačí následovat jeho světlo
Musíš sledovat světlo

jednoho dne budete tváří v tvář
a uvidíte,
lidská přirozenost, nemůže odpad
moje láska
slova neznamenají nic
tak dlouho, jak jste moje

to jde kolem mého srdce
hej hej, co trestní člověk
život půjde v kruzích
všude kolem srdce
hej hej
Je to taková nebezpečná hra
Obávám se, že
byste přijít o důvěru v lásce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy