Texty písní SENTENCED The Cold White Light Everything Is Nothing

Everything Is Nothing

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Everything is nothing to me, I couldn´t care less
A stern cold man is what I am, hard, relentless
And thought I might have strayed the path I wouldn´t change a thing
I´ve hated life to the fullest yet with longing deep within

For my name is sorrow and I´m a friend of misery
I deprived myself of love for eternal agony
And I don´t even dare to try - I know I can only lose
Between this life I live and nothing I have to choose

Take me home...
...to the one I belong
Heyyy!!

I´ll see you all go down and witness your demise
I´ll be the last to close, the last to close my eyes
And forgive me nothing for I truly meant it all
- what I´ve said, what I´ve done
Všechno je pro mě nic, nemohl jsem se méně starat
zádi chladný muž, je to, co jsem, tvrdý, neúprosný
A myslí jsem se mohl zatoulat cestou, která nic neměnila
Já nenáviděl život naplno, ale s touhou hluboko uvnitř

Pro mé jméno je smutek, a jsem přítelem bídy
jsem zbaven lásky k věčnému utrpení
A nemám ani odvahu to zkusit - Vím, že můžu jen ztratit
Mezitím tento život žiji a nic jsem nezměnil

Vezmi mě domů ...
...jen tam patřím
Heyyy!

Uvidíme se, všichni jdou dolů a svědkem tvého opuštění
Budu poslední co zavře, poslední co naposledy zavře mé oči
A odpusťte mi, opravdu jsem nemyslel vážně všechno to
-co jsem řekl, co jsem udělal.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy