Texty písní September Dancing shoes R.I.P

R.I.P

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It gets dark and a shiver moves across my skin.
There are stars but the cloudy skies won´t let them in.
I´m gonna write few words and I hope they carry all the way.
Back to the start of this girl
When she still had something good to say.

Seventeen
and you know exactly what you need
Twenty two
and they still see something great in you.
But no one tells you a word.
But the lonely echo in a heart.
When this be filled up with hurt
and your whole world starts to come apart

They rest in peace, won´t ever come back.
All the stories I was told.
I had a dream - it´s fading to black
Just like me it´s growing old.
So rest in peace there is no come back.
I will never have a hold
Now there is screaming from the pitch black
That this world is not a home

Say goodbye, that´s the only word you´ll ever need.
When you try it gets so much harder to succeed.
If I had nothing to loose, I would surely lose it in the end
And you know if I could choose I would never do it all again

They Rest In Peace, won´t ever come back
All the stories I was told.
I had a dream - it´s fading to black
Just like me it´s growing old.
So rest in peace there is no come back.
I will never have a hold
Now there is screaming from the pitch black
That this world is not a home


It´s pumping through my system, get the poison out of me.
What good is a believer when there´s nothing to believe.
So put me in the shuttle, let me spin around the world,
Show me the star

They Rest In Peace, won´t ever come back
All the stories I was told.
I had a dream - it´s fading to black
Just like me it´s growing old.

So rest in peace there is no come back
(it´s pumping through my system, get the poison out of me)
I will never have a hold
(what good is a believer when there´s nothing to believe)
Now there is screaming from the pitch black
(so put me in the shuttle let me spend around the world show me the stars)
That this world is not a-- that this world is not a home
Stmívá se a mrazení se pohybuje po mé kůži
Jsou tu hvězdy, ale oblačná obloha je nevpustí dovnitř
Napíšu pár slov a budu doufat, že se ponesou celou cestu.
Zpátky na začátek téhle dívky
Když stále měla něco dobrého, co by řekla

Sedmnáct
A víš přesně, co potřebuješ
Dvacet dva
A stále v tobě vidí něco skvělého
Ale nikdo ti neřekne slovo
Kromě osamělé ozvěny v srdci.
Když je tohle přeplněno bolestí
A celý tvůj svět se začne rozpadat

Odpočívají v pokoji, nikdy nepřijdou zpět
Všechny ty příběhy, které mi řekli
Měla jsem sen-upadá v černou
Přesně jako já začíná být starý
Tak odpočívej v pokoji, není návratu
Nikdy nebudu mít v držení
Teď je tu křik z černočerné tmy
Že tenhle svět není domov

Řekni sbohem, to je jediné slovo, které kdy budeš potřebovat
Když se snažíš, je o tolik těžší uspět.
Pokud bych neměla nic, co bych mohla ztratit, určitě bych to nakonec ztratila
A víš, že kdybych si mohla vybrat, nikdy bych to celé znovu neudělala

Odpočívají v pokoji, nikdy nepřijdou zpět
Všechny ty příběhy, které mi řekli
Měla jsem sen-upadá v černou
Přesně jako já začíná být starý
Tak odpočívej v pokoji, není návratu
Nikdy nebudu mít v držení
Teď je tu křik z černočerné tmy
Že tenhle svět není domov

Pumpuje se to skrze můj systém, dostává ze mě jed.
Jak dobrý je věřící, když není nic, čemu by se mohlo věřit
Tak mě položte v člun, nechte mě se otáčet kolem světa,
Ukažte mi hvězdu

Odpočívají v pokoji, nikdy nepřijdou zpět
Všechny ty příběhy, které mi řekli
Měla jsem sen-upadá v černou
Přesně jako já začíná být starý

Tak odpočívej v pokoji, není návratu
(Pumpuje se to skrze můj systém, dostává ze mě jed.)
Nikdy nebudu mít v držení
(Jak dobrý je věřící, když není nic, čemu by se mohlo věřit)
Teď je tu křik z černočerné tmy
(Tak mě položte v člun, nechte mě se otáčet kolem světa,
Ukažte mi hvězdy)
Že tenhle svět není-že tenhle svět není domov
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy