Texty písní Sixx:A.M. The Heroin Diaries Pray For Me

Pray For Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

She lights a candle, but she doesn't know why.
She wants to save me, but i'm barely alive.
My soul is thirsty. I just wanna get high.
Make her go away.

Now i'm hitting the wall and she begs me to quit,
And she drags me to church but i'm scared to commit,
And i'm loosing my mind 'cause she hides all my shit.
She wont go away.

And all I ask of her is
Pray for me,
'Cause I don't want to
Pray for me,
If you love me.
Cross your heart and hope that I wont die before the best day of my life.
Just pray for me tonight.

I dragged myself out of the bed that she made,
And I escape her in a black motercade
She's pushing bibles and a clear bill of health.
I can't make her go away.

Now i'm hitting the wall and she begs me to quit,
And she drags me to church but i'm scared to commit,
And i'm loosing my mind 'cause she hides all my shit.
She wont go away.

And all I ask of her is
Pray for me,
'Cause I don't want to
Pray for me,
If you love me.
Cross your heart and hope that I don't die before the best day of my life.
Just pray for me tonight.
Zapaluje svíčku, ale neví proč.
Chce mě zachránit, ale já jsem sotva naživu.
Moje duše je žíznivá. Chci se jen zfetovat.
Poslat ji pryč.

A teď buším do zdi a ona mě prosí abych přestal,
a tahá mě do kostela, ale mě děsí tam jít,
a já ztrácím svou mysl, protože ona schovává všechen můj fet.
Ona neodejde.

A všechno o co ji prosím je
modlit se za mě,
protože se nechci
za sebe modlit,
jestli mě miluješ.
Pokřižuj své srdce a doufej, že neumřu před
nejlepším dnem mého života.
Jen se za mě dnes v noci modli.

Vytáhl jsem se z postele, kterou udělala,
a unikl jsem jí v černé koloně
Strká Bible a jasné vysvědčení.
Nemůžu ji poslat pryč.

A teď buším do zdi a ona mě prosí abych přestal,
a tahá mě do kostela, ale mě děsí tam jít,
a já ztrácím svou mysl, protože ona schovává všechen můj fet.
Ona neodejde.

A všechno o co ji prosím je
modlit se za mě,
protože se nechci
za sebe modlit,
jestli mě miluješ.
Pokřižuj své srdce a doufej, že neumřu před
nejlepším dnem mého života.
Jen se za mě dnes v noci modli.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy