Texty písní Sonata Arctica Reckoning Night The Boy Who Wanted To Be A Real Puppet

The Boy Who Wanted To Be A Real Puppet

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So many years ago, many more than I'd
Even care to bear in my mind
From the darkest of all places I found you

All the limbs in their right places
And a heart made of real gold
Sell me your little doll, oh sir, I ask you kind

Every night I returned to watch them
The master and the puppet in the show
He said: Oh, no, I cannot sell him
Priceless he is, masterpiece of mine

Please, sell me your puppet, sir
Name your price, oh please,
Whatever you may ask,
Tenfold the price I pay

Did I not make it clear?
This debate is over
I will never part from this puppet, my son

With hungry eyes I followed them all night
The blind master and the puppet he had made
No, sir, to sell is not my will!
The doll is mine, even if I have to kill

So it shall be if this is what it takes
Greed is truly blinder than me
Heart of gold is what you wish for?
So, this little boy wants to be a puppet, for real

So I have the golden heart
Now only needing the voice of the master
Never feel hunger, never grow older
My dream was to be a star in a real puppet show

{SOLO}

It's so hard to remember my life
The times before the show
Can I ever cut off the strings?
Take a bow, now dance and sing {Sing!}

Would you turn me to a child again?
No, never, I am your Guide
You can see a small grin on the face
Of the master, when the puppet's in his place

Be careful what you wish for
Wishes might come alive
The twines are pulling me every day and night
The show, the glitter and all the fame
I'd give away for a life
Some things can end with a word, they say
This only ends with a sharp knife {Knife!}
Před mnoha lety, více než bych
si vůbec pamatoval
Na nejtemnějším místě ze všech jsem tě našel

Všechny končetiny na svém správném místě
A srdce ze zlata
Prodej mi svou panenku, oh pane, žádám tě

Každou noc jsem se vracel dívat se na ně
Mistr a loutka ve své show
Řekl: Oh, ne, nemůžu ji prodat
Je nesmírně cenná, mé mistrovské dílo

Prosím, prodej mi svou loutku, pane
Řekni si cenu, oh prosím,
O cokoli požádáš
Zaplatím desetinásobek

Neřekl jsem to jasně?
Tahle debata skončila
Nikdy se neodloučím od té loutky, můj synu

S hladem v očích sledoval jsem je celou noc
Slepého mistra a loutku, kterou stvořil
Ta panenka je moje, i kdybych měl zabíjet
Ne, pane, prodej nebude!

Tak se stane, jestli to má být
Chtivost je vážně slepější než já
Zlaté srdce je to, co chceš?
Tak tenhle chlapec chce být opravdovou loutkou

Tak mám zlaté srdce
Pouze potřeba hlasu mého mistra
Nikdy nemám hlad, nikdy nevyrostu
Můj sen byl být hvězdou loutkové show

{SOLO}

Je tak těžké vzpomínat na můj život
Na čas před tou show
Mohu se někdy vyvléknout z těch pout?
Ukloň se, teď tanči a zpívej {Zpívej!}

Uděláte ze mě zase dítě?
Ne, nikdy, já jsem tvůj Vůdce
Malý úšklebek na tváři
Mistra, když je loutka u něj

Buďte opatrní na to, co si přejete
Přání se mohou splnit
Provázky za mě tahají každý den a každou noc
Show, třpytivá a proslulá
Vzdal bych se jí za svůj život
Říkají, některé věci skončí jediným slovem
Tohle skončí jen ostřím nože {Nože!}
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy