Texty písní Sonata Arctica Stones Grow Her Name Tonight I Dance Alone

Tonight I Dance Alone

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sometimes we find things we're not looking for
and we lose the sense of reason

Sometimes we lose what we are caring for
and then face the day without them

My life, my home, my you

Sometimes we fail to say how hurt we are
When the word we fear speaks treason

Don´t wanna be there when my Cupid dies
from a wound by his own arrow

Here's to life, my home, my you

I raise a glass 'n drown my sorrow
when I´m on my own
I dry my eyes on a shoulder
but it´s not my own
I cannot hold you, my tears are made of stone
I feel a tap on my shoulder, but... tonight I dance alone
Někdy najdeme věci, které jsme nehledali
a ztrácíme smysl důvodu

Někdy ztrácíme to, o co jsme pečovali
a pak čelíme bez nich

Můj život, můj domov, moje ty

Někdy selžeme, když máme říct, jak se trápíme
když se bojíme říct slovo velezrada

Nechtěj tu být, když můj Amor zemře
z rány z jeho vlastního šípu

Tady je život, můj domov, má ty

Zvednu sklenici a utopím svůj smutek
když jsem sám
Utřu své oči a ramena
ale nejsem to já
nemůžu tě držet, mé slzy jsou vyrobeny z kamene
cítím uzávěr na svých ramenech, ale... Dnes tancuji sám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy