Texty písní Sonata Arctica Stones Grow Her Name Wildfire, Part: II – One With The Mountain

Wildfire, Part: II – One With The Mountain

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

----------------
"Hello"

So here I walk up the road back home,
This place is me, my skin, blood and bones
You'd have to remember in order to fear me
"Your past will now burn down your town"

There is a mountain, in the horizon
Rebuilding the fire, the flames are arising
I am the flint and the kindler they need

This is where we used to live
You were scared. You all were.
You cast me out, all for one, family.
you draw my blood, they will burn down your town

There is a mountain, in the horizon
Rebuilding the fire, the flames are arising
Strong is the fear, and the anger it breeds

I can take all the blame, for the sake of my name
Our blood on your hands, running hot in my veins
they say:"Do yourself well and stay away from your family" -what??!

Build a wall on the hill and write a book out of fear
Then aim a gun at your son to keep him safe from us
You´re not foolish, you're insane. They would die for me. Twice.


Build a wall on the hill, write a book out of fear
You are out of your minds, blind; your love´s the killing kind…

Children play,
your riddles and games
are hurtful, this pains me to know, they will teach them to fear.
But if anything, they teach them to hate
- the bells of my fate play my songs,
but I don´t want to dance anymore
But I don´t want to dance anymore
Cause I don´t want to dance with fire!

Love is the infinite power
You´re gonna sing when the mountain tells you,
Now, you'll sing, you'll bow, as we dance around you
In a dream, you believe, you have seen our soul,
You have seen our heart,
You have seen through the wall,
You have seen what we are,
but what have you learned?

I can take all the blame, for the sake of my name
Our blood on your hands, running hot in the veins
they say: "Do yourself well and stay away from your family" -what??!

Build a wall on the hill, write a book out of fear
Aim a gun at your son, keep him safe from us
You're not foolish, you're insane. They will love me till death

Build a wall on the hill, write a book out of fear
Aim a gun at your sons, make them all read it
You are out of your minds, your love is the killing kind…

Write a book about us, family infamous
Memorize every leaf, every word, every phrase
See your name on the last page…
consumed by fire

...The bells of my fate play a song, but I don´t want to dance anymore
…but I don´t want to dance anymore
... Cause I don´t want to dance with fire!

The innocence slain, the price you have paid
So tonight, if you teach your own children to hate
Remember to tell of both heaven and hell
Never open those gates for the weak...

Because we're up on the mountain…
We are one with the mountain…
Cause we are the mountain, one with the Mountain
Wildfire Mountain…
Wildfire…
“Ahoj”

Tak teď stoupám cestou zpátky domů
Tohle místo jsem já, moje pleť, krev a kosti
Měla by sis pamatovat nařízení se mě bát
“Tvá minulost teď spálí tvoje město”

Tady je hora na obzoru
Přestavuje oheň, plameny vzplanuly
Jsem kámen a probouzeč, kterého potřebují

Tady bychom měli žít
Bylas vystrašená. Všichni jste byli.
Vyhnalas mě, všechny do jednoho, rodino
Zranila jsi mě, spálí tvé město

Tady je hora, tam na obzoru
Obnovuje oheň, plameny vzplanuly
Síla je strach a zlost, chová se

Můžu vzít všechnu vinu na sebe kvůli svému jménu
Naše krev na tvých rukou, proudí pálivě v mých žilách
Řekli: “Měj se hezky a drž se dál od své rodiny” – coooo???!!!

Postav zeď na kopci a napiš knihu ze strachu
Pak zamíříš pistolí na svého syna, abys ho udržel v bezpečí
Nejsi pošetilý, jsi šílený. Umřeli by pro mě. Dvakrát.


Postav zeď na kopci, napiš knihu ze strachu
Dostala ses ze svých myšlenek, nevšímavá, tvá láska je zabíjecí druh…

Děti si hrají,
Tvoje hádanky a hry
Jsou plné bolesti, ty bolesti mě nutí vědět, že je budou učit se bát.
Ale kdyby něco, naučí je nenávidět
– zvony mého osudu hrají mé písně
Ale nechci už tančit
Ale nechci už tančit
Protože nechci tančit s ohněm!

Láska je nesmírná síla
Zazpíváš, když ti hora řekne
Teď budeš zpívat, budeš se klanět, jako když jsme kolem tebe tancovali
Ve snu, věříš, žes viděla naše duše
Vidělas naše srdce
Vidělas skrz zeď
Vidělas, co jsme
Ale co ses naučila?

Můžu vzít na sebe všechnu vinu kvůli svému jménu
Naše krev na tvých rukou, pálivě proudí v žilách
Řekli:”Měj se hezky a drž se dál od tvé rodiny” – cooo??!!

Postav zeď na kopci, napiš knihu ze strachu
Zamiř pistolí na svého syna, udrž ho v bezepčí od nás
Nejsi pošetilý, jsi blázen. Budou mě milovat až do smrti

Postav zeď na kopci, napiš knihu ze strachu
Zamiř pistolí na své syny, ať si to všichni přečtou
Dostala ses pryč z tvých myšlenek, tvá láska je zabíjející druh…

Napiš knihu o nás, neznámé rodině
Zapamatuj si každý list, každé slovo, každou frázi
Vidět tvé jméno na poslední straně
Pohlcující ohněm

..zvony mého osudu hrají písně, ale nechci už víc tančit
..ale nechci už víckrát tančit
..protože nechci tančit s ohněm

Nevinná vražda, cena, kterous zaplatila
Tak dnes večer, pokud jsi naučila sama děti nenávidět
Nezapomeň říct oběma nebi i peklu
Nikdy neotvírej tyto brány slabým

Protože jsme nahoře na hoře
Jsme sami s horou
Proože jsme hora, jedni s horou
Nekontrovatelná hora
Nekontrovatelná..

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy