Texty písní Sonata Arctica The Days Of Grays Everything Fades To Gray

Everything Fades To Gray

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Tonight my life will lack it's meaning
One final step before we're seeing...
For once I am happy my little friend
Cannot comprehend what we are seeing

No words are needed, only a gaze, embrace...
Contact the living, remember the dead...

There is always something to learn,
Repetition proves it's worth
Without those moments, we would not remember

It's not fair, it's not fair, there was time now...
Kneeling down, take in the moment when
Everything becomes finally clear.
It's not fair to lose it,
And how... there was a time now
But Death is cheating us somehow

Come here now...

Can't walk away, nothing to say
no need to feel so afraid,
Colors last a lifetime and fade to gray...

It's not fair, it's not fair, there was time now...
Kneeling down, take in the moment when
Everything becomes finally clear.
It's not fair to lose it,
And how... there is time now
But Death is cheating us somehow
...And he's already here.

"When it all ends..."
When everything fades to gray,
We dive into the darkness
Some things are needless to say...

Somethings are needless to say,
We dive into the darkness
When everything fades to gray...
Vypadá to, že dnes večer můj život postrádá smysl
Poslední krok před tím než uvidíme...
Pro jednou jsem šťastný můj malý příteli
Nemohu pochopit co vidíme.

Nejsou třeba žádná slova, jen pohled, objetí...
Udržuj spojení se životem, pamatuj na smrt...

Vždy je co se učit,
Opakování dokazuje, že to stojí za to
Bez těchhle chvil, si pamatovat nebudeme

Není to fér, není to fér, nadešel čas...
Poklekni, v okamžiku kdy
Se všechno konečně vyjasní.
Není to fér vzdát to,
A jak... nadešel čas
Ale Smrt nás nějak podvádí

Pojď sem...

Nemůžu jít pryč, není co říct
Není třeba cítit se tak ustrašeně,
Barvy vydrží po celý život a vytrácí se do šedé...

Není to fér, není to fér, nadešel čas...
Poklekni, v okamžiku kdy
Se všechno konečně vyjasní.
Není to fér vzdát to,
A jak... nadešel čas
Ale Smrt nás nějak podvádí
...A on je konečně zde.

"Když to vše končí..."
Když se vše vytrácí do šedi,
Potápíme se do temnoty
Některé věci je zbytečné říkat...

Některé věci je zbytečné říkat...
Potápíme se do temnoty
Když se vše vytrácí do šedi...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy