Texty písní Sonata Arctica The Days Of Grays Flag In The Ground

Flag In The Ground

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Leaving my life behind
My young love and the unborn
Only have a lock of her hair
And burning love inside

After forty work filled days and sleepless nights
The sails are lit by the lights of Boston
And here we go

Off the ship
Towards the adventure
The one to define our lives
Daily grind and a tiny room

I got here safe, Love
I have an address, until spring
Then I shall race for the land
Hope to hear from you soon
Her letter reads

Please let me know everything's alright
Thinking about you, though you're out of sight
Every night, when I'm turning in, my tears find me
Please hurry, dear, come back and rescue me

Now that I have made
The dollars we need for the dream
The best horse I've ever seen
A carriage and everything I need
I will make my way to the great unknown
Every moment I wish you were here with me now

Please let me know everything's alright
Thinking about you, though you're out of sight
Every night, when I'm turning in, my tears find me
Please hurry, dear, come back and rescue me

No, I'm not a stranger among the people in here
Yet I have never felt so alone
At high noon the sound will boom, and
I will start racing for the land we can call home

I stuck my flag in the ground, screamin and shoutin
I've never felt so proud, Love
We are free from eternal serfdom
I'm gonna bring you home, my light

Nine, eight, seven, six, counting the days, solo
Five, four, three, two, together forever, solo

I made my way into the great unknown
Land by the river, and a new built home
I am the land and the land is me
Freedom is everything and we are free

I made my way into the great unknown
Land by the river, and a new built home
Every night, when I'm looking at the full moon rising
I hold you and know that we are free
Nechávám za sebou svůj život
Mojí mladou lásku a toho nenarozeného
Mám jen pramen jejích vlasů
A planoucí lásku v srdci

Po čtyřiceti dnech prací a probděných nocí
Světla Bostonu osvítila naše lodě
A jdeme na to

Ven z lodě
Vstříc dobrodružství
Které změní náš život
Denní dřina a malý pokoj

Dostal jsem se sem v pořádku, lásko
Mám práci, počkej do jara
Pak se vydám do tvé země
Doufám, že mi napíšeš brzy
V jejím dopise stálo

Prosím řekni mi, že je všechno v pořádku.
Myslím na tebe, i když jsi z dohledu
Každou noc když jdu spát, slzy si mě najdou
Prosím spěchej, drahý, vrať se a zachraň mě

Teď, když jsem vydělal
Dolary, které potřebujeme na náš sen
Nejlepší kůň, kterého jsem kdy viděl
Povaz a všechno co potřebuji
Najdu si cestu do velkého neznáma
Každou chvíli si přeju, aby jsi tu byla se mnou

Prosím řekni mi, že je všechno v pořádku.
Myslím na tebe, i když jsi z dohledu
Každou noc když jdu spát, slzy si mě najdou
Prosím spěchej, drahý, vrať se a zachraň mě

Ne, já nejsem cizinec mezi těmi lidmi tady
A přesto se cítím tak osamělý
V pravé poledne, zvuk se ozve a
Já vyrazím směrem k té zemi, které říkáme domov

Bodám svojí vlajku do země, křičím a řvu
Nikdy dřív jsem se necítil tak pyšný, má lásko
Jsme osvobozeni od věčného nevolnictví
Dostanu tě zpátky domů, mé světlo

Devět, osm, sedm, šest, počítám dny, sólo
Pět, čtyři, tři, dva, navždy spolu, sólo

Našel jsem si cestu do velkého neznáma
Krajina u řeky a nově postavený dům
Já jsem krajina a krajina jsem já
Svoboda je všechno a my jsme svobodní

Našel jsem si cestu do velkého neznáma
Krajina u řeky a nově postavený dům.
Každou noc, když se dívám na úplněk jak svítí
Objímám tě a vím, že jsme svobodní
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy