Texty písní Sonata Arctica Unia Under Your Tree

Under Your Tree

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The leaves they fall
Upon the day that makes a memory
Those pleading eyes,
echoing, silently in me

The final nights
I guard her sleep
I can't do without
The fear´s down deep
There's nothing good in this mourning

Oh, and I know
Invested feelings in the one I would outlast
My little friend is getting tired
Fading fast

Did not want to see the signs of the dimming flame
I need to have more time
Tonight I fear I'll say goodbye to my little friend
Don't want to let you go...

The warmest heart I´ve found
I lowered into the ground
My tears forever with you
Resting under your tree
You have always loved this place
It now belongs to you
I need to set you free
And go on alone

One day in my feeble timeline
You gave me your heart
And stole my heart
Tomorrows came too fast for me
To hear your slow silent goodbye

The kindest heart I´ve found
I lowered into the ground
Your smile kept me alive
Back when the skies were still

You always liked this place
Now sleep under the tree
I planted here the day when you were born

I should have been ready seen the nearing end
My little old friend I tried a child
That day I had to say goodbye and turn the bend
but I´ll never let go
Listy padají
ve dni, který zanechá vzpomínky,
ty prosebné oči,
se tiše ve mně odrážejí.

Poslední noci,
jsem hlídal její spánek,
nemůžu odejít bez obavy,
kterou mám hluboko dole.
Na tomto smutku není nic dobrého!

Oh, a já vím,
že investované pocity do někoho bych přežil,
Můj malý přítel je unavený.
Slábne rychle.

Nechtěl jsem vidět známky tlumícího plamínku,
Potřebuju víc času.
Dnes v noci jsem se bál, že řeknu svému malému příteli sbohem
Nechci, aby odešel.

Našel jsem to nejteplejší srdce,
teď jsem ho položil do země,
Mé slzy navždy s tebou
Odpočívej pod stromem
Vždycky jsi miloval tohle místo.
Nyní patří jen tobě.
Musím tě nechat na pokoji
a jít dál sám.

Jednoho dne v mém slabém čase,
mi dáš svoje srdce
a ukradneš to moje,
Zítřky pro mě přišli tak rychle,
slyším tvé pomalé tiché sbohem.

Našel jsem to nejlaskavější srdce,
teď jsem ho položil do země,
Tvůj úsměv mě držel při životě,
obloha byla klidná.

Vždycky jsi měl rád tohle místo,
Teď spíš pod stromem,
zasadil jsem ho tady, když ses narodil.

Možná bych měl být připravený vidět blížící se konec.
Můj malý starý příteli, snažil jsem se, dítě,
Ten den jsem měl říct sbohem a sehnout se,
ale nikdy neodejdu.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy