Texty písní Soulfly Dark Ages Inner Spirit

Inner Spirit

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Clean the sins - be blessed within
Look upon - St. Michael's wings

Can you feel?
That this armmagideon is near
Can you feel?
The ancient prophecy ago reveal

Soldier of God - like it was before
2,000 years - the lion roar

Can you feel?
The final armmagideon is near
Can you feel?
The ancient prophecy ago reveal

Inner Spirit
Inner Spirit
Inner Spirit

Wealth of their world
Have no meaning if what's coming after
Things of this world
Have no meaning
Things of this world
Have no meaning in what's coming after
Things of this world
Have no meaning...
Vyčistit hříchy - být požehnán zevnitř
Pohlédnout na - křídla svatého Michaela

Cítíš to?
Že tento armagedon je blízko
Cítíš to?
Starověké proroctví dávno odhalené

Vojáci Boží - jako to bylo předtím
2000 let - řev lva

Cítíš to?
Že tento armagedon je blízko
Cítíš to?
Starověké proroctví dávno odhalené

Vnitřní duch
Vnitřní duch
Vnitřní duch

Tíha jejich světa
Nemá váhu proti tomu, co přijde po tom
Věci tohoto světa
Nemají váhu
Nemají váhu proti tomu, co přijde po tom
Věci tohoto světa
Nemají váhu...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy