Texty písní Soundtrack - 8 Mile (2008) R. A. K. I. M.

R. A. K. I. M.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ra! (*repeat 7X*)

[Chorus: repeat 2X]
R: Rugged and rough that’s how I do it
A: Allah who I praise to the fullest
K: Keep it moving, I: Stand alone
M: It’s my crown, my world, my throne

[Verse 1]
Aiyyo when Rakim Allah attack, it’s a wrap y’all relax
The arm in that, you show me where the party’s at
Seminars and tracks, hors, comas, and cardiacs
Broads and cats screaming “Oh my God he’s back”
Just imagine, I hit the lab and get it crackin’
A thousand styles in one verse, rhythms will switch patterns
Chicks get stabbed in the back, till they get spasms
Known to spit a magnum, or split an atom
Who woulda known that Jesus would come back to the ghetto
On that level, and that thorough, like a black hero
And pack metal, so rap rebels, will back pedal
The pharaoh of five boroughs, and take over the rap world
Gettin’ bizarre, hardcore, this is for y’all
The crib or the park, play it when you get in the car
Chill at the bar, sip somethin’ or split a cigar
Get with your dogs, don’t be alarmed, this kid is the bomb

[Chorus]

[Verse 2]
Uh, yeah yo, I used to paint this flow, on ancient scrolls
And learn ta, make this dough, where gangstas roll
Think like the late great Capone when the bank is closed
It’s cats that claim they bold, but they ain’t this cold
I’m from New York City even pretty chicks act up
Niggas get clapped up, you stack up, they stick that up
Put the strap up, you think my name was “Kid back up”
Big niggas (spittin’ noise) pick that up, or lift that up
Raised by gangstas and gamblers, hustlers, con artists
And convicts, killers and dons
Drug dealers, playas and pimps, smooth talkers
Stick up kids, thugs, real niggas and gods
Haunted by every soul that lay dead in the turf
Close by every spirit, that never made it to birth
Since the Moon separated from Earth
That’s why they say I’m the greatest that ever orchestrated a verse
It’s the

[Chorus]

[Verse 3]
Ay yo, we toast to that, it’s the cat that broke backs
To a soul slap, a smoke a track, how dope is that
Poet for rap, wrote backs that most slack,
That know rap before they turned coke to crack
To my dogs hearin’ sirens on and firearms
Outcome die in wars or behind iron bars
The boulevard, tire frauds when I evolve
Try and rob, my dialogue, I am God
Chicks moan just to get next to my throne
And sniff my cologne and get Ra alone
Sex spot’s at home, I’m testosterone
Caress spots, stress drops, bedrock’s the bone
Hit the floor, it’s hot for 2003
Hit’s galore, who rock a style as wild as me
Rest assure, when I rock dance crowds and scream
Bis-Mi-Allah A-Rahman A-Rahim it’s the

[Chorus] - 6X
Ra! (* opakovat 7x *)

[Chorus: opakovat 2X]

R: robustní a drsné, že to, jak to dělám já

A: Allah, který jsem chválu naplno

K: Keep je v pohybu, I: Samostatně stojící

M: Je to moje korunu, můj svět, můj trůn

[Verse 1]

Aiyyo kdy Rakim Allah útok, je to hotový y'all relaxovat

Paže v tom, že mi ukážeš, kde se účastník na

Semináře a skladby, hors, comas a cardiacs

Broads a kočky křičela "Ach můj Bože, že je zpátky"

Jen si představte, jsem narazila na laboratorní a dostat ji crackin '

A tisíce stylů v jednom verši, rytmy budou přepínat vzory

Mláďata bodnutý dostat do zad, až se dostanou křeče

Známé plivat jeden magnum, nebo rozdělit atomu

Kdo woulda známo, že by Ježíš přišel zpátky do ghetta

Na této úrovni, a že důkladné, jako když černý hrdina

A balení kovu, tak rap povstalci, bude zpět pedál

V Faraonem pěti boroughs a převzít rap svět

Dostání 'bizarní, hardcore, to je pro y'all

Na dětskou postýlku nebo do parku, hrát, když máte v autě

Chill na bar, sip něco 'nebo dílčí doutníku

Zapojit se svými psy, nemají být znepokojeni, to dítě je bomba

[Chorus]

[Verse 2]

Jo jo, kdysi jsem malovat tento tok na prastaré svitky

A naučit je, aby to bylo těsto, kde gangstas rolka

Mysli jako zesnulý velký Capone, kdy banka je uzavřena

Je to kočky, které jsou odvážné tvrzení, ale není to studený

I'm from New York City, i mláďata pěkně zlobit

Niggas dostat zatleskal, můžete vyrovnat, je držet, že se

Dejte popruh nahoru, si myslíte, že moje jméno bylo "Kůzletem zpět nahoru"

Big niggas (spittin 'hluk) vybrat, který se, nebo výtahem, který se

Vznesené gangstas a hráčům, Podnikavci, con umělců

A trestanci, vrahy a učitelé na Britských VŠ

Drogové dealery, Playas a pimps, plynulé řeči

Trčet děti, lupiči, real niggas a bohové

Haunted tím, že každá duše ležel mrtvý v rašelina

Zavřít každý duch, který nikdy jej narození

Vzhledem k tomu, že Moon odděleny od Earth

To je důvod, proč jsem řekl, že vůbec největší zorganizoval verš

Je to

[Chorus]

[Verse 3]

Ay yo, my toast to, že je to kočka, která zlomila backovat

Do duše pohlavkovat, černou stopu, jak je v tom, že drogy

Básník pro rap, napsal, že většina backovat stagnací,

Vím, že rap před obrátili koksu na crack

Chcete-li mé psy hearin 'sirény a střelné zbraně

Výsledek umírá ve válkách, nebo za železné tyče

V bulváru, pneumatiky podvody, když jsem se vyvíjejí

Zkuste a rob, můj dialog, jsem Bůh

Mláďata hořekovat jen získat vedle mého trůnu

A čichat můj kolínskou a získejte Ra sám

Sex místě je doma, jsem testosteronu

Caress spoty, stres kapky, to skalní kosti

Hit podlaha, je to horký rok 2003

Hit je habaděj, kdo rock styl jako divoké jako já

Zbytek ujistit, kdy jsem se rock a taneční davy křičet

Bis-Mi-Allah A-Rahman A-Rahim to je

[Chorus] - 6X

Interpret

  • Interpret Soundtrack - 8 Mile (2008)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy