Texty písní Soundtrack - Shrek 2 Changes

Changes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh yeah
Mm
Still dont know what I was looking for
And my time was running wild
A million dead-end streets and
Every time I thought Id got it made
It seemed the taste was not so sweet
So I turned myself to face me
But Ive never caught a glimpse
Of how the others must see the faker
Im much too fast to take that test

Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Dont want to be a richer man
Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Just gonna have to be a different man
Time may change me
But I cant trace time

I watch the ripples change their size
But never leave the stream
Of warm impermanence
So the days float through my eyes
But stil the days seem the same
And these children that you spit on
As they try to change their worlds
Are immune to your consultations
Theyre quite aware of what theyre going through

Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Dont tell them to grow up and out of it
Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Wheres your shame
Youve left us up to our necks in it
Time may change me
But you cant trace time

Strange fascination, fascinating me
Ah changes are taking the pace Im going through

Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Oh, look out you rock n rollers
Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Pretty soon now youre gonna get a little older
Time may change me
But I cant trace time
I said that time may change me
But I cant trace time
Oh, yeah
Mm
Pořád ještě nevím, na co jsem čekal
A čas mi divoce ubíhal
miliony slepými uličkami a
pokaždé, když jsem si myslel, že jsem uspěl,
tak se zdálo, že to nechutná tak sladce
Tak jsem se rozhodl, že se postavím sám sobě tváří tvář
Ale nikdy mně nenapadl ani letmý pohled
na to, jak ostatní musí vidět podvodvíka
Jsem příliš zhýralý, než abych mohl složit tu přísahu

Z-z-z-z- změny
Vydávám se jiným směrem a čelím neznámému
(Z-z- změny)
Nechci být bohatším člověkem
Z-z-z-z- změny
Vydávám se jiným směrem a čelím neznámému
(Z-z- změny)
Jen prostě chci být jiným člověkem
Čas mě může změnit,
ale já nemůžu předvídat čas

Sleduju, jak vlnky mění svou velikost,
ale nikdy neopustí ten proud
teplé pomíjivosti
Takhle se dny linou mýma očima
Ale ty dny se zdají být stále stejné
A tyto děti, na které plivete,
zatímco se ony snaží změnit své světy,
jsou vůči vašim radám imunní
Jsou si plně vědomy toho, čím si projdou

Z-z-z-z- změny
Vydejte se jiným směrem a čelte neznámému
(Z-z- změny)
Neříkejte jim, aby vyrostli a nezúčastnili se
Z-z-z-z- změny
Vydejte se jiným směrem a čelte neznámému
(Z-z- změny)
To se nestydíte?
Nechali jste nás v tom až po krk
Čas mě může změnit,
ale ty nemůžeš předvídat čas

Zvláští kouzlo, okouzluje mě
Ah, změny postupují stejně rychle jako já

Z-z-z-z- změny
(Vydávám se jiným směrem a čelím neznámému)
Z-z- změny
Oh, podívejte, vy rockeři
Z-z-z-z- změny
(Vydejte se jiným směrem a čelte neznámému)
Z-z- změny
Hodně brzy, už začínáš stárnou
Čas mě může změnit,
ale já nemůžu předvídat čas
Řekl jsem, že čas mě může změnit,
ale já nemůžu předvídat čas

Interpret

  • Interpret Soundtrack - Shrek 2
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy