Texty písní Soundtrack - Upíří deníky (2009) 1 série 11 díl Julian Casablancas Out Of The Blue

Julian Casablancas Out Of The Blue

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Somewhere along the way, my hopefulness turned to sadness
Somewhere along the way, my sadness turned to bitterness
Somewhere along the way, my bitterness turned to anger
Somewhere along the way, my anger turned no vengeance

And the ones that I made pay were never the ones who deserved it
And the ones who deserved it, they´ll never understand it
Yes I know I´m going to hell in a purple basket
´Least I´ll be in another world while you´re pissing on my casket...

How could you be
So perfect for me
Why can´t you ignore
The thing I did before

Somewhere along the way, exacting vengeance gave excitement
Somewhere along the way, that excitement turned to pleasure
Somewhere along the way, that pleasure turned to madness
But sooner or later that kind of madness turns into pain

And the ones that I made pay were never the ones who deserved it
Those who helped me along the way, I smacked´em as I thanked´em
Yes I know I´m go to hell in a leather jacket
´Least I´ll be in another world while you´re pissing on my casket...

And all that I can do is sing a song of faded glory
And all you got to do is sit there, look great and make´em horny
Together we´ll sing songs tell exaggerated stories
About the way we feel today and tonight and in the morning

How could you be
So perfect for me
Why can´t you ignore
The thing I did before

Take all you´re fears, pretend they´re all true
Take all your plans pretend they fell through
That what it´s like...
That what it´s like for most people in this world
The rich or the poor
Muslims or Jews
When roles are reversed
Opinions are too...

That´s all I´m gonna say now,
Before they come knocking on my door
Někde podél cesty, můj nadějnost obrátil k smutku
Někde podél cesty, můj smutek se obrátily k nepřátelství
Někde na cestě, má hořkost obrátil k hněvu
Někde podél cesty, můj hněv se obrátil žádnou pomstu

A ty, které jsem udělal plat nikdy nebyli ti, kdo si to zasloužil
A ti, kteří si to zaslouží, už nikdy pochopit
Ano, já vím, že jdu do pekla v purpurové košíku
"Nejméně budu v jiném světě, když jste močení na mé rakve ...

Jak můžeš být
Takže pro mě ideální
Proč nemůžete ignorovat
Co jsem udělal před

Někde podél cesty, náročné pomsta dal vzrušení
Někde podél cesty, aby se obrátil k pravé potěšení
Někde podél cesty, aby se obrátil k šílenství radost
Ale dříve nebo později tento druh šílenství mění v bolest

A ty, které jsem udělal plat nikdy nebyli ti, kdo si to zasloužil
Ti, kdo mi pomohl na cestě, jsem smacked'em jak jsem thanked'em
Ano, já vím, že jsem jít do pekla, v kožené bundě
"Nejméně budu v jiném světě, když jste močení na mé rakve ...

A všechno, co mohu udělat, je zazpívat píseň zašlé slávy
A vše, co musíš udělat, je sedět, vypadají skvěle a make'em nadržený
Společně budeme zpívat písně vyprávět příběhy přehnaná
O tom, jak se cítíme dnes a dnes v noci a ráno

Jak můžeš být
Takže pro mě ideální
Proč nemůžete ignorovat
Co jsem udělal před

Vezměte si vše, co jste se obává, předstírat, že jsou splněny všechny
Vezměte všechny vaše plány předstírat, že propadla
To, jaké to je ...
To, jaké to je pro většinu lidí v tomto světě
Bohaté nebo chudé
Muslimové a Židé
Když se obrátil role
Názory jsou příliš ...

To je všechno, co jsem chtěl říct teď,
Než přijdou klepe na dveře
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy