Texty písní Stick To Your Guns Diamond Diamond

Diamond

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In this there is no teacher, no pupil
There is no leader, there is no guru
There is no Master, no Saviour
You yourself are the teacher and the pupil
You are the Master, you are the guru, you are the leader
You are everything
And to understand is to transform what is

I know that what’s in front of me
Is a reflection of what is inside of me
And I see I need to be myself
‘Cause it’s so lonely in the eyes of someone else
And I feel, oh how I feel
Yeah I feel and I always will
I starve to live free from fear
To free myself before I disappear
I am forever more than just surviving
This is my life and this life is my diamond

My time, your time, our time is running out
My time, your time, our time is running out
My time, your time, our time is running out
My time, your time, our time is running out
Není žádný učitel, žádný žák
Neexistuje žádný vůdce, neexistuje žádný guru
Neexistuje žádný Mistr, žádný Spasitel
Ty sám jsi svůj učitel a žák
Ty jsi Mistr, ty si guru, ty jsi
vůdce
Ty jsi vše
A pro pochopení, změnit co je...

Já vím, že jaký sem navenek
Je odrazem toho, co je uvnitř mě
A vidím, že musím být sám sebou
Protože je to v cizích očích tak osamělé
A já cítím, oh, jak já cítím
YEAH (ano), cítím to tak a vždy budu
Prahnu po životě beze strachu
osvobození sebe samotného, než se ztratím
Jsem navždy více, než jen přežívající
Tohle je můj život a tenhle život je můj diamant

Můj čas, tvůj čas, náš čas se krátí
Můj čas, tvůj čas, náš čas se krátí
Můj čas, tvůj čas, náš čas se krátí
Můj čas, tvůj čas, náš čas se krátí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy