Texty písní Stormwitch Shogun Victory Is Mine

Victory Is Mine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

John feels the stare
He turns and he's there
In the middle of a lonely huge place
The priest speaks to him:
"You think you'll win"
With a sneering grin in his nice face
"You think that you're safe
For the King you are brave
But for me, you're a devil
You push with might just
Into the King's trust
You're quite on the level"
"Don't play the holy man
Your aims, I will shatter
I'll speak out the ban,
What happens, doesn't matter"
"I'm alright-for the fight!"
Answers John, because I'm doing fine"
Victory is mine
"Hurry up John
I wish you were gone
I don't want to be your enemy
I want you to live
More I can't give
It's not in the might of me"
"Don't trust in this land
They're head and shoulders above
First they take your hand
And then they cut it off"
"I'm alright - for the fight!"
Answers John, "because I'm doing fine"
Victory is mine
John strne
Otočí se a on je tam
Veprostřed osamělého obrovského prostoru
Knez k němu promluví:
"Myslíš si, že jsi vyhrál"
S pohrdavým úšklebkem ve tváři
"myslíš si, že jsi v bezpečí
Pro krále jsi statečný
Ale pro mne jsi ďábel
Pouze manipuluješ s mocí
K důvěřivému králi
Jsi docela "na koni""
"Nehraj hry se svatým mužem
Zničím tvé plány
Mluvil jsem i přes zákaz
Co se stalo, nevadí"
"Jsem připraven k boji!"
Odpověz Johne, "protože já dělám dobře"
Vítězství je moje
"Vstávej, Johne
Chci, abys odešel
Nechci být tvůj nepřítel
Chci žít
Více nemohu dát
Není to v mé moci"
"Nevěř v tuto zemi
Jsou hlavou nad rameny
Nejříve ti vezmou ruku
A poté ji useknou"
"Jsem připraven k boji!"
Odpověz Johne, "protože já dělám dobře"
Vítězství je moje
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy