Texty písní Stutterfly Gun in Hand

Gun in Hand

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Spend a lifetime, trying to understand.
Spend a lifetime...
YOU WANT IT? YOU GOT IT! YOU FEEL IT? GUN IN HAND.
YOU WANT IT? YOU GOT IT! YOU FEEL IT? GUN IN HAND.
Why, you reason, with a gun in your hand?
YOU WANT IT? YOU GOT IT! YOU FEEL IT? GUN IN HAND.
with a gun in your hand

What... what was so bad?
What had he done to make you return,
This time with a gun?

Intimidation, growing bigger.
What the hell made, you pull the trigger?

Spend a lifetime
YOU WANT IT, YOU GOT IT, YOU FEEL IT,
GUN IN HAND!
Trying to understand.
YOU WANT IT, YOU GOT IT, YOU FEEL IT,
GUN IN HAND!
Why you reason
YOU WANT IT, YOU GOT IT, YOU FEEL IT,
GUN IN HAND!
With a gun in your hand

Thought... thought this all through,
Thought it might be fun.
Shot in the head, to show everyone.

Intimidation, growing bigger.
What the hell made, you pull the trigger?

Spend a lifetime
YOU WANT IT, YOU GOT IT, YOU FEEL IT,
GUN IN HAND!
Trying to understand.
YOU WANT IT, YOU GOT IT, YOU FEEL IT,
GUN IN HAND!
Why you reason
YOU WANT IT, YOU GOT IT, YOU FEEL IT,
GUN IN HAND!
With a gun in your hand.

Held in his friends arms
Blood on his face
Hole in his head
Gripped by deaths embrace
Embrace


Spend a lifetime
YOU WANT IT, YOU GOT IT, YOU FEEL IT,
GUN IN HAND!
Trying to understand.
YOU WANT IT, YOU GOT IT, YOU FEEL IT,
GUN IN HAND!
Why you reason
YOU WANT IT, YOU GOT IT, YOU FEEL IT,
GUN IN HAND!
With a gun in your hand
With a gun in hand
With a gun in hand
With a gun in hand
Strávit celý život, se snaží porozumět.
Strávit celý život ...
Chceš to? Máš ho mít! Cítíš to? Zbran v ruce.
Chceš to? Máš ho mít! Cítíš tot? Zbran v ruce.
Proč, je důvodem, s pistolí v ruce?
Chceš to? Máš ho mít! Cítíš to? Zbran v ruce.
se zbraní v ruce

Co ... to, co bylo tak špatného?
Co musel udělat, abys ses vrátil,
Tato doba se zbraní?

Zastrašování, rozrůstá.
Co to sakra se budete spoušť?

Strávit celý život
Chceš to, máš to, cítíš TO,
Zbran v ruce!
Snažím se pochopit.
Chceš to, máš to, cítíš TO,
Zbran v ruce!
Proč jste důvod
Chceš to, máš to, cítíš TO,
Zbran v ruce!
Se zbraní v ruce

Myslel ... myslel, to vše prostřednictvím
Myslela, že to mohla být zábava.
Shot do hlavy, ukázat všem.

Zastrašování, rozrůstá.
Co to sakra se budete spoušť?

Strávit celý život
Zbran v ruce!
Snažím se pochopit.
Chceš to, máš to, cítíš TO,
Zbran v ruce!
Proč jste důvod
Chceš to, máš to, cítíš TO,
Zbran v ruce!
Se zbraní v ruce.

, Který se konal v jeho přátel zbraní
Krev na tvář
Díry ve své hlavě
Sevřel do úmrtí objetí
Objetí


Strávit celý život
Chceš to, máš to, cítíš TO,
Zbran v ruce!
Snažím se pochopit.
Chceš to, máš to, cítíš TO,
Zbran v ruce!
Proč jste důvod
Chceš to, máš to, cítíš TO,Zbran v ruce!
Se zbraní v ruce
S pistolí v ruce
S pistolí v ruce
S pistolí v ruce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy