Texty písní System of a down System Of A Down War?

War?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Dark is the light,
The man you fight,
With all your prayers, incantations,
Running away, a trivial day,
Of judgment and deliverance,
To whom was sold, this bounty soul,
A gentile or a priest ?
Who victored over, the Seljuks,
When the holy land was taken

We will fight the heathens, We will fight the heathens
We will fight the heathens, We will fight the heathens

Was it the riches, of the land,
Powers of bright darkness,
That lead the noble, to the East,
To fight the heathens

We will fight the heathens, We will fight the heathens
We will fight the heathens, We will fight the heathens
We will fight the heathens, We will fight the heathens
We will fight the heathens, We will fight the heathens

We must call upon our bright darkness,
Beliefs, they're the bullets of the wicked,
One was written on the sword,
For you must enter a room to destroy it,
International security,
Call of the righteous man,
Needs a reason to kill man,
History teaches us so,
The reason he must attain,
Must be approved by his God,
His child, partisan brother of war,

Of war, we don't speak anymore,
Of war, we don't speak anymore,
Of war, we don't speak anymore,
Of war, we don't speak anymore,

We will fight the heathens, We will fight the heathens
We will fight the heathens, We will fight the heathens
We will fight the heathens, We will fight the heathens
We will fight the heathens, We will fight the heathens

Válka?
------
Tma je světlo,
Člověk, se kterým bojuješ,
Všemi svými modlitbami, zaklínadly,
Utíká pryč. Běžný den
Soudů a vysvobození.
Komu bylo prodána tato štědrá duše,
Pohanu či knězi?
Kdo vyhrál?, Seldžukové,
Když vzali svatou zemi

Budeme bojovat s bezvěrci, budeme bojovat s bezvěrci,
Budeme bojovat s bezvěrci, budeme bojovat s bezvěrci.

Je to bohatství země,
Síla jasné temnoty,
Co vede urozené na Východ
Do boje s bezvěrci

Budeme bojovat s bezvěrci, budeme bojovat s bezvěrci,
Budeme bojovat s bezvěrci, budeme bojovat s bezvěrci.
Budeme bojovat s bezvěrci, budeme bojovat s bezvěrci,
Budeme bojovat s bezvěrci, budeme bojovat s bezvěrci.

Musíme volat po naší jasné temnotě,
Víry, to jsou kulky hříšníků,
Jedna je napsána na meči,
A ty musíš vstoupit do místnosti, abys ji zničil.
Mezinárodní bezpečnost,
Volání čestného člověka,
Potřebuje důvod k zabití člověka,
Historie nám to tak říká.
Musí docílit příčiny,
Musí být schválena jeho bohem,
Jeho dítě – stoupenec, kamarád války.

Války, už nebudeme mluvit o válce,
O válce, už nebudeme mluvit o válce,
O válce, už nebudeme mluvit o válce,
O válce, už nebudeme mluvit o válce.

Budeme bojovat s bezvěrci, budeme bojovat s bezvěrci,
Budeme bojovat s bezvěrci, budeme bojovat s bezvěrci
Budeme bojovat s bezvěrci, budeme bojovat s bezvěrci,
Budeme bojovat s bezvěrci, budeme bojovat s bezvěrci

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy