Texty písní T. Rex Dandy In The Underworld Groove A Little

Groove A Little

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You can call somebody captain
Under pressure you can flip
You can be a rock commando
But you can't pilot the ship

Groove a little baby, groove a little now
Groove a little baby, you might know what you want

But I'll show you how

You can trip the light fantastic
Become a space grotesque
You can fossilize your thought dreams
Behind a rusty desk

You might know what you want
But I'll show you how

You can read the works of Shakespeare
In the Academy of Life
You can punk the skunks of freedom
With you jeweled Etruscan knife
Můžete volat někoho kapitán
Pod tlakem se můžete flip
Můžete být rock komando
Ale nemůžete pilot lodi

Groove malé dítě, groove trochu teď
Groove malé dítě, měli byste vědět, co chcete

Ale já vám ukážu, jak

Můžete výlet Lehké fantastično
Staňte se místo groteskní
Můžete zkamenět své myšlenky sny
Za rezavý stůl

Možná víte, co chcete
Ale já vám ukážu, jak

Můžete si přečíst díla Shakespeare
Akademie of Life
Můžete punk tchoři svobody
S tebou drahokamy Etruscan nůž
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy