Texty písní Ten Sharp You

You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's all right with me
As long as you
Are by my side

Talk or just say nothing
I don't mind your looks never lie
I was always on the run
Finding out what I was looking for

And I was always insecure
Just until I found

Words often don't come easy
I never learned
To show you the inside of me
I know my baby

You were always patient
Dragging out what I try to hide

I was always on the run
Finding out what I was looking for
And I was always insecure
Until I found

You, you were always on my mind
You, you're the one I've been living for
You, you're my everlasting fire
You're my always shining star

The night's always a good friend
A glass of wine, and the lights are low
You lying beside me, me full of love
And filled with hope...

You, you were always on my mind
You, you're the one I've been living for
You, you're my everlasting fire
You're my always shining star
Jsem v pohodě
od té doby
co jsi po mém boku

Povídej, nebo prostě nic neříkej
je mi to jedno, tvé pohledy nikdy nelžou
pořád jsem byl na útěku
snažíc se najít to, co jsem hledal

A vždy jsem byl nejistý
dokud jsem nenašel tebe

Slova často nepřichází snadno
nikdy jsem se nenaučil
ukázat ti své nitro
já vím, zlato

Byla jsi vždycky trpělivá
a odkrývala jsi to, co jsem se snažil skrýt

Pořád jsem byl na útěku
snažíc se najít to, co jsem hledal
a vždy jsem byl nejistý
dokud jsem nenašel

Tebe, vždy jsi byla v mé mysli
tebe, žiju jedině pro tebe
tebe, jsi můj věčný oheň
ty jsi má věčně zářící hvězda

Noc je vždy dobrým přítelem
sklenka vína a přítmí
ležíš vedle mě, mě plného lásky
a plného naděje...

Tebe, vždy jsi byla v mé mysli
tebe, žiju jedině pro tebe
tebe, jsi můj věčný oheň
ty jsi má věčně zářící hvězda
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy