Texty písní The Cheetah Girls The Cheetah Girls A Marshmallow World

A Marshmallow World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's a marshmallow world in the winter,
When the snow comes to cover the ground,
It's the time for play,
it's a whipped cream day,
I wait for it all year round.
Those are marshmallow clouds being friendly,
In the arms of the evergreen trees,
And the sun is red like a pumpkin head,
It's shining so your nose won't freeze.
The world is your snowball, see how it grows,
That's how it goes, whenever it snows,
The world is your snowball just for a song,
Get out and roll it along.

It's a yum-yummy world made for sweethearts,
Take a walk with your favorite girl,
It's a sugar date,
what if spring is late,
In winter, it's a marshmallow world.

The world is your snowball,
see how it grows,
That's how it goes,
whenever it snows,
The world is your snowball just for a song,
Get out and roll it along.
It's a yum-yummy world made for sweethearts,
Take a walk with your favorite girl,
It's a sugar date, what if spring is late,
In winter, it's a marshmallow world,
In winter, it's a marshmallow world,
In winter, it's a marshmallow world.
Je to svět ibišek v zimě,
Když sníh přichází na zem,
Je čas na hry,
je to šlehačkou den
Čekám na to celý rok.
Ti jsou ibišek mraky jsou přátelští,
V náručí je evergreen stromy,
A slunce je červená jako dýňová hlava,
Je to svítí tak nosu nebude mrazem.
Svět je vaše lavinovému, podívejte se, jak roste,
To je, jak to chodí, když to sněží,
Svět je vaše lavinovému jen pro píseň,
Ven svalím to spolu.

Je to mňam-báječný svět pro sweethearts,
Udělejte si procházku se svou oblíbenou dívkou,
Je to datum, cukr,
Co když je pozdě na jaře,
V zimě, to je ibišek světě.

Svět je vaše lavinovému,
vidět, jak roste,
To je, jak to chodí,
kdykoli sněží,
Svět je vaše lavinovému jen pro píseň,
Ven svalím to spolu.
Je to mňam-báječný svět pro sweethearts,
Udělejte si procházku se svou oblíbenou dívkou,
Je to cukr den, co když je pozdě na jaře,
V zimě, to je ibišek světa,
V zimě, to je ibišek světa,
V zimě, to je ibišek světě.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy